Els discursos culinaris en l'obra d'autors asiaticoaustralians

(Contenido en el idioma por defecto)

La tesi doctoral d’Astrid Schwegler Castañer analitza la producció literària de la diàspora asiàtica a Austràlia i la seva relació amb el menjar per explorar les reaccions crítiques envers el multiculturalisme estatal 

Les metàfores son intrínsecs als pensaments ordinaris. Això significa que el llenguatge figuratiu no és només literari, usat per aromatitzar el discurs, sinó que reflecteix i influeix en la manera en què la gent entén la realitat. Comprenem els conceptes complexos i abstractes a través de la nostra experiència tangible i corporal del món. Un exemple d'aquest procés és, per exemple, que parlam de digerir idees, de devorar llibres, de rumiar un problema, o d’empassar-nos un insult; totes expressions que equiparen la ment amb els òrgans digestius i l’acte abstracte de pensar en menjar.

Aquesta premissa, segons la qual el llenguatge figuratiu culinari impacta sobre la societat i la reflecteix, és precisament l’objecte d’estudi de la tesi doctoral d’Astrid Schwegler Castañer, defensada a la Universitat de les Illes Balears. Mitjançant una anàlisi dels discursos culinaris articulats per autors asiaticoaustralians, la tesi explora la reacció crítica dels autors envers les dimensions gastronòmiques i lúdiques del multiculturalisme australià.

L’impacte de la interconnexió culinària i lingüística guia la visió general de l’imaginari australià des dels orígens colonials fins als temps contemporanis. La història colonial del país demostra el rebuig dels altres racials a través de diversos mecanismes antropoèmics o bulímics. La majoria dels colons varen rebutjar les pràctiques indígenes, i les contribucions culinàries de la immigració asiàtica varen ser esborrades i vilipendiades per l’establiment d’una nació fonamentalment blanca, cristiana i britànica.

Aquesta repulsió envers els immigrants que no eren blancs, cristians o britànics va ser moderada per l'impacte de les guerres mundials, el col·lapse de l'Imperi Britànic i l’internacionalisme de la postguerra. Austràlia va transformar la seva relació amb immigrants a partir de la creació d’una identitat nacional multicultural, aplicant estratègies antropofàgiques o caníbals en què la diversitat cultural es considera positiva i tolerable en els límits del consum cultural superficial. El multiculturalisme oficial no desafia les estructures de poder i perpetua formes menys aparents, però igualment perjudicials, de racisme.

En el marc d’aquest context teòric i històric, la tesi analitza diferents tipus de textos del segle XXI creats per autors asiaticoaustralians, com la novel·la Behind the Moon (2010), de Hsu-Ming Teo, i Sustenance (2005), de Simone Lazaroo; la novel·la juvenil Laurinda (2014), d'Alice Pung; la sèrie de televisió The Family Law (2016-2019), creada per Benjamin Law; la col·lecció de contes Portable Curiosities (2016), de Julie Koh ,i les novel·les gràfiques de Shaun Tan. La tesi demostra que el menjar s’utilitza per encarnar les abstraccions que subjuguen en les desigualtats i els conflictes racials, i també per qüestionar de manera visceral l’ordre dominant amb l’esperança de guanyar terreny comú per desenvolupar comprensió i solidaritat entre éssers humans.

Les obres qüestionen la superficialitat del (gastro)multiculturalisme de l'estat australià, que reprodueix privilegis racials i culturals. El menjar es converteix en un significant flotant i ambivalent per il·lustrar i oposar-se a les tendències bulímiques i caníbals d’aquesta societat. Aquesta presència ubiqua dels aliments no és accidental, ja que la cadena alimentària se situa al centre de la nostra conceptualització del món i exerceix un paper clau en els processos de deshumanització que determinen les agressions racials. La solució dels autors, també presentada a través del menjar, rau en la conceptualització del món i en la imaginació, és a dir, en el poder literari per imaginar mons alternatius i la capacitat que tenim de caminar amb les sabates d'algú altre.

Fitxa de la tesi doctoral

  • TítolMasticating Multiculturalism: Culinary Discourses in the Works of Asian-Australian Authors
  • Autora: Astrid Marie Schwegler Castañer
  • Directora: Paloma Fresno Calleja
  • Programa de doctorat: Filologia i Filosofia 

Fecha del evento: 17/11/2020

Fecha de publicación: 17/11/2020