Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la Universitat del Nord-est de la Xina i la UIB

(Contenido en el idioma por defecto)

Dia: dimarts, 27 d'octubre de 2009
Hora: 11 hores
Lloc: Son Lledó,
campus universitari, Palma

El senyor He Jicheng, president de la Universitat del Nord-est de la Xina, i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, signen un conveni per formalitzar la col·laboració entre ambdues entitats.

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països, i ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitària la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions dels seus països.

La cooperació entre ambdues universitats podrà incloure, entre d’altres activitats de col·laboració, l’intercanvi d'informació i publicacions, l’intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions, seminaris, col·loquis, simposis, estudis d'investigació conjunts i programes i plans d'estudis conjunts.

Fecha del evento: 27/10/2009

Fecha de publicación: 26/10/2009