La UIB planificarà el primer semestre de l'any acadèmic 2021-22 amb presencialitat adaptada i la flexibilitzarà si les condicions sanitàries ho permeten

(Contenido en el idioma por defecto)

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat avui la pròrroga de la docència presencial adaptada per al primer semestre de l’any acadèmic 2021-22, amb la possibilitat de flexibilitzar les restriccions si les condicions sanitàries ho permeten.

La decisió es pren ara, donada la necessitat dels centres de començar a fer la planificació docent de l'any acadèmic 2021-22 i una vegada que s’ha pogut comprovar que, durant l'any acadèmic 2020-21, la comunitat universitària ha demostrat que és capaç d’adaptar-se i garantir el procés d’ensenyament-aprenentatge combinant la presencialitat amb les eines i estratègies de l’educació a distància.

La situació epidemiològica actual no permet determinar si l’any acadèmic que ve es podrà començar en una situació de normalitat, per la qual cosa la Universitat ha optat, de manera preventiva i per facilitar la planificació docent, per mantenir mesures per evitar contagis.

D’aquesta manera, la UIB prorroga, al primer semestre de l’any acadèmic 2021-22, la docència presencial adaptada, regulada pel Pla d’actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada. Any acadèmic 2020-21, i pel Pla de contingència per a l’any acadèmic 2020-21.

L’acord recull, no obstant això, que aquestes directriu es podran flexibilitzar en funció de l’evolució de la pandèmia i de les restriccions sanitàries vigents en començar l’any acadèmic 2021-22. 

Fecha de publicación: 26/03/2021