La UIB amplia en 40 el nombre de places del Màster de Formació de Professorat per al curs 2021-22

(Contenido en el idioma por defecto)

El Consell de Govern de la UIB ha aprovat avui el numerus clausus dels estudis de grau i màster per a l’any acadèmic 2021-22. La novetat més destacada és l’ampliació amb quaranta el nombre de places del Màster de Formació del Professorat, que passa de 270 a 310, 25 de les quals s’oferiran a Menorca i 25 més a Eivissa i Formentera. D’aquesta manera, els estudis s’amplien en 36 places a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a Eivissa i Formentera.

Aquest és un dels màster de la UIB que té més demanda, ja que, juntament amb la titulació de grau pertinent, habilita l’estudiant per optar a la docència d’educació secundària i formació professional en centres públics (havent superat el preceptiu sistema d’accés), concertats i privats. L’oferta de places està condicionada, entre altres motius, per la necessitat que tenen els alumnes del Màster de Formació de Professorat de fer pràctiques als centres educatius de les Illes, tutoritzats pel professorat d’ensenyament secundari.

La resta d’estudis de màster gairebé no presentaran modificacions quant al nombre de places que ofereixen, excepte els següents: Màster de Comptabilitat i Auditoria, que passa de 30 a 40 places;  el de Salut Laboral, que redueix el nombre de places en línia i manté les presencials; el Màster Universitari en Gestió de Recursos Humans, que redueix lleugerament les places; el d’Intervenció Psicològica i Pedagògica, que passa de 25 a 20, i el de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, que passa de 35 a 30 places.

Pel que fa als estudis de grau, el més destacat és que la UIB deixa d’oferir el primer curs dels estudis de Turisme i Protocol i Organització d’Esdeveniments de l’Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, d’acord amb el conveni de desadscripció. Per últim, els estudis de Física passen de 50 a 55 places, i els de Turisme redueixen l’oferta de 150 a 140 places per al pròxim curs.

El nombre de places de la resta d’estudis no s’alterarà amb vista a l’any acadèmic 2021-22. 

Fecha de publicación: 26/03/2021