II Jornada de Tutors i Tutores d’Empresa del DOIP

(Contenido en el idioma por defecto)

El DOIP dedica una jornada a formar els responsables de les pràctiques en empreses dels estudiants de la UIB

La figura del tutor d’estudiants que fan pràctiques en empreses esdevé fonamental per garantir la qualitat de la formació. És per això que el Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) ha organitzat la seva II Jornada de Tutors i Tutores d'Empresa, que s’ha fet el 18 de novembre a Sa Riera.

L’objectiu de la jornada ha estat fomentar la capacitat dels tutors d’empresa a l'hora de planificar i realitzar les pràctiques a l'empresa. S’hi han posat exemples reals d'experiències tant d’estudiants com d’empreses, amb la intenció de conèixer de primera mà les expectatives de les dues parts i poder, així, millorar les pràctiques.

Durant la sessió, diversos ponents experts en la matèria han exposat el seu punt de vista professional sobre com es pot ser un bon referent per als estudiants en pràctiques. El tutor no només ha de poder transmetre els coneixements d’una manera adequada a l'aprenent, sinó que també ha de tenir les aptituds pedagògiques indicades per fer-ho.

S'hi han explicat, també, qüestions relacionades amb la gestió de les pràctiques; l'acolliment de l’estudiant a l’empresa/entitat i les característiques de la seva formació i inserció laboral. Així mateix, ha tingut lloc la taula rodona titulada «Per què volem fer pràctiques els estudiants? Per què les empreses/entitats acollim estudiants en pràctiques?», en la qual han pres part tres representants empresarials, relacionats amb la direcció i la gestió de recursos humans, i dos representants del col·lectiu d’estudiants en pràctiques.

Fecha de publicación: 18/11/2021