NoFumo+, una app per deixar de fumar sorgida d’una tesi doctoral

(Contenido en el idioma por defecto)

La tesi doctoral de Patricia García Pazo ha avaluat l’efectivitat d’un programa contra el tabaquisme basat en l’ús d’una aplicació per a telèfons mòbils 

Quan una persona fumadora és hospitalitzada, independentment de la causa, pot rebre diversos tipus d’atenció del personal sanitari per intentar que deixi de banda aquest hàbit perjudicial per a la salut. Aquestes intervencions poden ser des d’intervencions senzilles, com són els consells breus sistematitzats, fins algunes de més complexes, com la teràpia psicològica cognitivoconductual que pot anar acompanyada de tractament farmacològic, en els casos de més dependència.

Ara bé, d’una banda, pocs fumadors hospitalitzats reben el consell breu sistematitzat, degut a la manca de temps o de formació dels professionals sanitaris. D’una altra banda, l’accessibilitat a les teràpies psicològiques també té certes dificultats: el fumador no pot accedir al tractament quan vol degut a les llistes d’espera i la rigidesa dels horaris. Davant aquesta situació, les aplicacions dels telèfons mòbils es presenten com una alternativa per ajudar a modificar la conducta a distància i facilitar l’accés als tractaments de salut.

En aquest context, la tesi doctoral de Patricia García Pazo, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha avaluat l’efectivitat d’un programa d’intervenció per abordar el tabaquisme en pacients hospitalitzats que inclou el consell breu sistematitzat i la teràpia psicològica cognitivoconductual mitjançant una aplicació de telèfon mòbil.

La investigadora, que és professora ajudant del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, ha analitzat les més de 400 aplicacions que asseguren que tracten el tabaquisme i n’ha identificat només tres que implementen aquestes intervencions, encara que ho fan de manera diversa i sense detallar-ne els continguts. Aquestes mancances varen fer evident la necessitat de dissenyar una aplicació que implementés la teràpia psicològica cognitivoconductual i que aprofités tot el potencial de la telefonia mòbil per oferir un feedback continuat a l’usuari, atendre les situacions de crisi, facilitar la connexió amb els professionals sanitaris i permetre seguiments a llarg termini.

En el marc de la tesi doctoral de Patricia García Pazo, es va dissenyar una aplicació, NoFumo+, que implementa el consell breu i la teràpia psicològica, seguint les exigències de la comunitat científica. Per fer-ho, es va formar un equip multidisciplinari integrat per professionals sanitaris de diferents disciplines (Hospital Universitari Son Llàtzer), investigadors (UIB) i enginyers informàtics (ParcBit).

El prototip de l’aplicació es va testar primer amb professionals i fumadors. Els primers en varen avaluar l’adaptació dels continguts de la teràpia psicològica al format d’una aplicació i la incorporació de les recomanacions per al desenvolupament d’una aplicació en salut. Els segons, com a potencials usuaris, en varen valorar la facilitat d’ús, la comprensió dels continguts i la utilitat per mantenir l’objectiu de l’abstinència.

Finalment, i una vegada millorat el prototip de l’aplicació amb les aportacions fetes, es va desenvolupar un projecte de recerca per validar la versió 1.0 de NoFumo+. Es va fer un assaig clínic per avaluar l’eficàcia de l’aplicació en una mostra de fumadors hospitalitzats dividits en dos grups. Un grup va rebre el tractament habitual (un tríptic informatiu) i, l’altre, l’aplicació NoFumo+. A posteriori, se'n fa ver un seguiment de l’abstinència als dos mesos i als sis mesos.

Els resultats assolits mostren que els fumadors ingressats que varen rebre el tríptic informatiu tenien 5,4 vegades més probabilitat de tornar a fumar dos mesos després d’haver rebut l’alta hospitalària que no aquells pacients que havien seguit el tractament amb NoFumo+. D’altra banda, l’estudi també va evidenciar que el consum habitual de tabac es va reduir a la meitat en els fumadors que no havien aconseguit deixar de fumar amb l’aplicació sis mesos després.

Amb tot, els resultats assolits en el marc de la tesi doctoral de Patricia García Pazo assenyalen que les aplicacions mòbils poden ser de gran ajut en les intervencions de deshabituació tabàquica, sempre que segueixin les recomanacions de la comunitat científica. Aquest fet és de gran importància, atès que el tabaquisme és encara un problema de salut important que està relacionat amb més de 25 malalties que moltes vegades causen l’hospitalització de les persones fumadores. A les Illes Balears, una de cada cinc persones encara fuma i, a més, és la setena comunitat on més es fuma d’Espanya, segons l’Institut Nacional d’Estadística (2021).

Fitxa de la tesi doctoral

 

  • Autora: Patricia García Pazo
  • Títol: Deshabituación tabáquica en pacientes hospitalizados: Eficacia de un programa de intervención intensiva mediante APP.
  • Directors: Alberto José Sesé Abad i Joana Fornés Vives.
  • Programa de doctorat en Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d’Alta Prevalença. 

Fecha de publicación: 27/06/2022

Con la colaboración de:

 Gobierno de España. Ministerio de Ciencia e Innovación. FECYT Innovación