Un treball del Grup de Recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies de la UIB, seleccionat com a article del mes d'octubre 2009 a la revista Sciencewatch, de Thomson Reuters

(Contenido en el idioma por defecto)

La revista entrevista el doctor Jaume Flexas sobre l’impacte del seu treball de recerca

L’article “Mesophyll conductance to CO2: current knowledge and future prospects”, publicat a la revista científica Plant Cell Environ el mes de maig de 2008, ha estat un dels articles científics més citats en el seu camp, segons la base de dades Isi Web of Knowledge. L’article és dels investigadors Jaume Flexas, Miquel Ribas, Antonio Díaz, Jeroni Galmés i Hipólito Medrano, del Grup de Recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies de la UIB. És per això que Sciencewatch ha entrevistat aquest mes d’octubre el doctor Jaume Flexas, i ha destacat la importància de la seva recerca al més alt nivell.

L'Institute of Scientific Information (ISI) és una empresa de The Thomson Corporation, amb la seu central a Filadèlfia (EUA). Proporciona informació bibliogràfica a investigadors, especialistes de la informació i administradors de diversos camps. A través de l'ISI Web of Knowledge es pot accedir a informació bibliogràfica de més de 16.000 revistes, llibres i ponències internacionals en el camp de l'art i les humanitats, les ciències socials i les ciències. La base conté també referències bibliogràfiques de patents i sumaris de revista. Constitueix, per tant, una base de dades d'estadístiques sobre l'activitat de recerca internacional que permet als investigadors realitzar anàlisis del rendiment de la seva investigació i fer un seguiment de les tendències científiques.

Una de les seccions de la web correspon a entrevistes a investigadors els articles dels quals es troben entre els més citats per la comunitat científica i que constitueixen l'avantguarda de la recerca en el seu camp. El Grup de Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies té 14 articles que són considerats per l'ISI en la categoria de «Highly cited papers», i 10 d'aquests treballs són considerats com a «Research fronts».

A l’entrevista el doctor Flexas diu: "Normalment, s’ha considerat que la fotosíntesi de les plantes estava limitada per dos factors: la conductància estomàtica i la bioquímica de la fulla. Per altra banda, s’assumia que la conductància del messòfil (el transport de CO2 dintre de la fulla) era infinita i, per tant, no limitava la fotosíntesi. Les evidències acumulades els darrers vint anys mostren que la conductància en el mesòfil és prou petita com per limitar la fotosíntesi, especialment en fulles gruixades.

"A més, s’ha demostrat que aquesta conductància del mesòfil és regulable i respon tant a canvis estructurals com ambientals. Això fa que aquesta conductància s’hagi convertit en un tercer paràmetre regulador de la fotosíntesi a tenir en compte en els models de predicció d’aquesta".

Aquest és el segon article del Grup de Recerca en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies de la UIB seleccionat per la revista ScienceWatch pel seu destacat impacte científic internacional en el camp de la biologia de les plantes.

Enllaços relacionats
http://esi-topics.com/fmf/2008/january08-JaumeFlexas.html

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/actualitat/arxiu/2008/gener/14/14010802.html

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/comunicacio/recerca/general/arxiu/2007/novembre/30/correvISI.pdf

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 26/10/2009