Un grup d'investigadors de la UIB troben 71 espècies de papallons nocturns que no havien estat citats abans a Menorca

(Contenido en el idioma por defecto)

L'estudi del grup d’Ecologia Interdisciplinària ha comptat amb el suport del Consell Insular de Menorca mitjançant la Convocatòria anual de beques per a investigació científica a la Reserva de Biosfera 

Un estudi del grup de recerca en Ecologia Interdisciplinària de la Universitat de les Illes Balears ha trobat 71 espècies de papallons nocturns que no havien estat citats abans a Menorca. La investigació ha tingut lloc entre els mesos de juny i novembre d'enguany, i ha comportat 9 campanyes de mostreig que han servit per millorar el coneixement de la diversitat de papallons nocturns que habiten l'illa de Menorca en el marc del projecte COLIAS.

El projecte COLIAS (Contribució al coneixement dels lepidòpters insulars i el seu ús com a indicadors de la qualitat dels hàbitats i el canvi global) ha estat impulsat pel grup de recerca d'Ecologia Interdisciplinària de la UIB en el marc de la iniciativa Biodibal i ha comptat amb el suport del Consell Insular de Menorca mitjançant la Convocatòria anual de beques per a investigació científica a la Reserva de Biosfera. Aquestes beques es concedeixen a projectes de recerca que poden contribuir a millorar el coneixement científic de la Reserva de Biosfera de Menorca i servir de suport en els treballs de conservació, recuperació i gestió del medi natural.

La diversitat d'espècies de Menorca

Un dels objectius del projecte realitzat, iniciat el 2020, ha estat compilar tota la informació publicada sobre el grup dels lepidòpters a l'illa de Menorca i confeccionar un catàleg de lepidòpters. Així, fruit d'aquesta recopilació, es va obtenir una llista de 186 espècies que apareixien en diferents treballs publicats.

En les 9 campanyes realitzades enguany s'han documentat 159 espècies de papallons nocturns, de les quals 71 no havien estat anteriorment citades a Menorca. Així, la xifra actual de lepidòpters documentats a l'illa ascendeix a 257 espècies. Aquesta xifra encara no és definitiva, atès que encara queden algunes mostres pendents de determinar.

Quatre zones de Menorca objecte de seguiment

S'han seleccionat 4 punts amb hàbitats diferents i característics de l'illa: ullastrar, alzinar, zona humida i barranc. Cadascun s'ha visitat 9 vegades entre els mesos de juny i novembre. La tasca ha tingut lloc al vespre, utilitzant una trampa de llum que atreu els papallons. Al matí es comptaven totes les espècies capturades amb el nombre d'individus observats. Els exemplars que no es podien determinar al camp eren recollits per estudiar-los al laboratori, i la resta eren alliberats al mateix indret de captura. Fruit d'aquestes campanyes, s'han pogut conèixer les comunitats de lepidòpters de cada hàbitat.

Els papallons nocturns com a bioindicadors de l'estat dels hàbitats i el canvi global

Els papallons nocturns tenen una relació molt estreta amb les comunitats vegetals de les zones que habiten, per la qual cosa petits canvis en els hàbitats poden produir canvis en l'estructura i la dinàmica de les seves comunitats. També són espècies molt sensibles a canvis ambientals en el marc del canvi global.

El present estudi, doncs, contribuirà a detectar canvis en els hàbitats naturals i els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat en un escenari de canvi global.

Col·laboració d'entitats i propietaris

Aquest estudi ha estat possible gràcies a la col·laboració del personal tècnic del parc natural de s'Albufera des Grau, Càritas Menorca, l'explotació ramadera des Tudons de Ciutadella i la finca d'Alforí de Dalt, propietat del MITECO i gestionada pel Consell de Menorca. I també gràcies a la Fundació Baleària, que facilita els desplaçaments cap a Menorca dels investigadors de la UIB. 

Fecha de publicación: 25/11/2020