Un cicle de conferències analitzarà el paper de la dona a la República, la Guerra Civil i el Franquisme

(Contenido en el idioma por defecto)

Dona, Guerra Civil i Franquisme

Dies: de l’1 d’octubre
al 5 de novembre de 2009
Hora: 20 h
Lloc: edifici Sa Riera
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma

Cada dijous des de l’1 d’octubre fins el 5 de novembre es duran a terme les conferències del cicle «Dona, Guerra Civil i Franquisme», organitzades per la Universitat de les Illes Balears, les conselleries d’Afers Socials, Promoció i Immigració i d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, l’Institut de Ciències de l’Educació, i l’Institut Balear de la Dona.

El cicle analitzarà el paper de la dona a la Segona República, a la Guerra Civil i al franquisme, amb les conferències de sis doctors en Història: Anna Aguado, de la Universitat de València; Mary Nash, Susanna Tavera i Carme Molinero, de la Universitat de Barcelona; Ángela Cenarro, de la Universitat de Saragossa; i David Ginard, de la Universitat de les Illes Balears.

La coordinació ha anat a càrrec del doctor David Ginard, de la senyora Caterina Calafat, del Servei de Formació Permanent del Professorat, i de la senyora Mar Rayó, de l’Institut de Ciències de l’Educació.

El programa del cicle és el següent:

La Segona República des d’una perspectiva de gènere a càrrec d’Anna Aguado, Doctora en Història i catedràtica d’Història Contemporània de la Universitat de València. Autora de La modernización de España (1917-1939). Cultura y vida cotidiana (2002) i coordinadora de Las mujeres entre la historia y la sociedad contemporánea (1999).

La dona a l’Espanya republicana (1936-1939) a càrrec de Mary Nash, doctora en Història i catedràtica d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. Autora, entre d’altres llibres, de: Mujeres en el mundo: historia, retos y movimientos (2005) i Rojas: las mujeres republicanas en la guerra civil (2006).

La memòria de les vençudes a càrrec de Susanna Tavera, doctora en Història i catedràtica d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. Autora, entre d’altres llibres, de Solidaridad Obrera: el fer-se i desfer-se d’un diari anarco-sindicalista (1992) i Federica Montseny. La Indomable (2004).

Dona i Falange a càrrec d’Ángela Cenarro, doctora en Història i professora titular d’Història Contemporània de la Universitat de Saragossa. Autora, entre d’altres llibres, de: Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1945 (1997) i La sonrisa de la Falange. Auxilio social en la guerra civil y la posguerra (2005).

Dona i antifranquisme a càrrec de Carme Molinero, doctora en Història i catedràtica d’Escola Universitària de la Universitat de Barcelona. Autora, de La captación de las masas. Política social y propaganda en el régimen franquista (2005), i coautora, entre d’altres llibres, de: Productores disciplinados y minorías subversivas (1998).

Dona i repressió sota el franquisme. El cas de les Illes Balears a càrrec de David Ginard, doctor en Història. Autor, entre d’altres llibres, de: Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España (1931-1942) (2000) i Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas (2005).

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 01/10/2009