Un any de consells per promoure la cultura de la ciberseguretat

(Contenido en el idioma por defecto)

Els materials estan disponibles per a qualsevol institució o empresa de les Illes Balears en el lloc web <seguretat.uib.cat

Entre aquest consell #1. Alerta amb les contrasenyes simples i aquest altre #35. Typosquatting, el ciberatac que utilitza errors tipogràfics ha passat un any. El temps que la Universitat de les Illes Balears fa que duu a terme una campanya de conscienciació per promoure la cultura de la ciberseguretat entre la comunitat universitària.

L’inici de la campanya va sorgir de la posada en marxa del lloc web <seguretat.uib.cat>, un espai on compartir normativa, consells i formació perquè l’ús constant d’internet, les xarxes socials i el correu electrònic no està exempt d’amenaces. Empreses, administracions i universitats de tot el món han patit atacs informàtics que posen en perill les seves dades i en dificulten l’activitat. El lloc web ofereix també la possibilitat de reportar incidents de seguretat i informa dels darrers avisos de missatges fraudulents i amenaces que circulen per internet.

La campanya de conscienciació consta de ciberconsells i bones pràctiques sobre aspectes com ara l’ús segur de contrasenyes, del correu electrònic, de Wi-Fi i xarxes socials, i de navegació web. Els materials informatius han estat creats pels serveis d'Infraestructures TIC, Identitat i Cultura Institucional i Comunicació de la UIB amb l’objectiu de sensibilitzar i educar en matèria de ciberseguretat com a mesura de prevenció dels ciberatacs.

Els ciberconsells s’han enviat fins ara a personal d’administració i serveis i personal docent i investigador de la universitat, i s’han traslladat també al Consell de Mallorca, on la institució els ha difós entre el seu personal. Durant el pròxim curs, la campanya se centrarà en la conscienciació dels estudiants.

Una campanya oberta a tothom

Els materials estan disponibles per a qualsevol institució o empresa de les Illes Balears que tingui interès a difondre’ls entre els seus membres. Tot plegat és part de l’esforç que la UIB fa per promoure la cultura de la ciberseguretat i que s’ha materialitzat recentment en la creació de la Unitat d’Innovació Tecnològica en Ciberseguretat (UNITCIB) i la signatura d’un conveni amb l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament del coneixement i les capacitats de les persones i organitzacions en l'àmbit de la ciberseguretat. 

Fecha de publicación: 26/05/2023