Tècniques de seguretat del sector aeronàutic per millorar la fiabilitat dels sistemes de preservació digital de la UIB

(Contenido en el idioma por defecto)

La UIB, Panamedia Escuela de Pilotos i LIBNOVA signen un conveni que permet investigar la manera com es poden millorar els estàndars de preservació digital des d’un Airbus 320 

El senyor Manuel Parejo Navas, en nom i representació de Panamedia Escuela de Pilotos, i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears, han signat un conveni de col·laboració per investigar la manera com els estàndards i procediments SMS que fan servir l’aviació comercial i la indústria aeronàutica es podrien adaptar i implementar en els sistemes de preservació digital a llarg termini i fer-los més segurs.

També han assistit a l’acte el senyor el senyor Miquel Pastor, director del Servei de Biblioteca i Documentació, i el senyor Eduard del Valle, cap de digitalització i accés obert del mateix servei.
 
En l'era de la transformació digital és important garantir la preservació de les dades que confien els ciutadans a institucions públiques, privades i empreses, o bé que emmagatzemen en els ordinadors personals o en el núvol. És en aquest context que la Universitat dels Illes Balears col·labora amb Panamedia Escuela de Pilotos i LIBNOVA per implementar tècniques de seguretat del sector aeronàutic per millorar la fiabilitat dels sistemes de preservació digital.
 
L’any 2019 la Universitat dels Illes Balears va signar un conveni de col·laboració amb Panamedia Escuela de Pilotos i LIBNOVA per investigar les tècniques de sistemes de gestió de seguretat (SMS), utilitzades en l'aviació comercial, i implementar-les en els sistemes de preservació digital de dades existents actualment. 

Amb el conveni signat avui entre ambdues entitats, comença una nova fase del projecte de col·laboració, durant la qual Eduardo del Valle, amb formació acadèmica de pilot de línia aèria i per la seva condició de responsable de la unitat de digitalització i accés obert de la UIB, rebrà del comandant José Parejo el curs APS MCC al simulador Airbus 320 de Panamedia, per conèixer les tècniques SMS i la gestió de la documentació digital de gestió del vol d'acord amb els estàndards d'Airbus.
 
Tot el coneixement acumulat en matèria de sistemes de gestió de seguretat aèria i gestió documental a bord de l'Airbus 320 serà analitzat i adaptat per ser implementat en matèria de seguretat en el nou sistema de preservació digital Flexible Intake, desenvolupat per LIBNOVA i que a hores d'ara ja instal·len en els servidors de la UIB. 

Fecha del evento: 25/05/2021

Fecha de publicación: 25/05/2021