Set professors de la UIB gestionaran vuit projectes de desenvolupament i investigació amb Iberoamèrica i els països de la Mediterrània, dotats amb 156.165 euros

(Contenido en el idioma por defecto)

L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), que depèn del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació gestiona el Programa de cooperació interuniversitària i recerca científica, una convocatòria anual de projectes que pretén impulsar i fomentar vincles estables per dur a terme activitats de docència i de recerca conjunta entre equips de la UIB i d'altres universitats, en l'àmbit d'Iberoamèrica i dels països de la Mediterrània i de l’Àfrica subsahariana.

Des del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Mobilitat Universitària es gestiona la convocatòria d'ajuts a la UIB, que enguany subvenciona vuit projecte dotats amb 156.165 euros, que són els següents:

Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica amb Iberoamèrica:

- Aplicaciones basadas en visión para la rehabilitación, dotat amb 23.000 euros. El professor responsable és el doctor Antoni Jaume, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat de l'Havana (Cuba).

- El sistema de planificación territorial y urbanística en Argentina, Chile y España, dotat amb 16.900 euros. El professor responsable és el doctor Avel·lí Blasco, del Departament de Dret Públic de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat Nacional de La Plata (Argentina).

- Comunidades de mujeres aymaras y TIC, dotat amb 18.750 euros. El professor responsable és el doctor Jesús Salinas, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat de Tarapaca (Xile).

- Turismo rural y comunitario en América del Sur, dotat amb 5.000 euros. El professor responsable és el doctor Miquel Seguí, del Departament de Ciències de la Terra. El projecte es durà a terme amb la Universitat de Cuenca (Equador).

- Implantación de red de vinculación digital de la Patagonia Austral (REVINDIPA) para el desarrollo comunitario, dotat amb 53.375 euros. El professor responsable és el doctor Jesús Salinas, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat Nacional de La Patagonia Austral (Argentina).

- Frivig: formación de recursos humanos e investigación en el área de visión por computador e informàtica grá fica, dotat amb 17.000 euros. La professora responsable és la doctora María José Abasolo, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat Nacional de la Plata (Argentina).

Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica amb els Països de la Mediterrània:

- Remote laboratory on electronics for higher education (RELEHE), dotat amb 10.140 euros. El professor responsable és el doctor Rodrigo Picos, del Departament de Física de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat Jordana de Ciència i Tecnologia (Jordània).

- Formatos de intercambio de modelos de rendimiento de sistemas informáticos y de comunicaciones, dotat amb 12.000 euros. La professora responsable és la doctora Catalina Lladó, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. El projecte es durà a terme amb la Universitat de Bugia (Algèria).

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 26/01/2010