Pere Palou i Xavier Ponseti, professors de la UIB, presenten l'estudi "L'esport a les Illes Balears", impulsat pel CES

(Contenido en el idioma por defecto)

Dia: dimarts, 20 d’octubre de 2009
Hora: 19.30 h
Lloc: sala d'actes de l'edifici Sa Riera,
c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma

Tindrà lloc la presentació de l’estudi L’esport a les Illes Balears. Dictamen 14/2009 del Consell Econòmic i Social, que han realitzat el senyor Pere Palou i el senyor Xavier Ponseti, professors del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears.

La finalitat de l’estudi és ampliar el coneixement de la realitat del món de l’esport a les Illes Balears. L’esport apareix com un element cohesionador del benestar de la societat. Les activitats esportives són expansives, especialment des del punt de vista de l’ocupació, i contribueixen a diversificar i a augmentar la competivitat del sector turístic i millorar el problema de l’estacionalitat.

Aquesta publicació ha estat impulsada pel Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, CES.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 20/10/2009