Mehdi Khouja, estudiant de doctorat de la UIB, ha obtingut el premi al millor pòster de presentació de tesi en el concurs organitzat pel programa Doctoriales® 2009

(Contenido en el idioma por defecto)

El pòster de presentació de la tesi que està realitzant el senyor Mehdi Khouja, estudiant de doctorat del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears, ha obtingut el premi al millor pòster en el concurs organitzat pel programa Doctoriales® 2009, que ha tingut lloc recentment a Pollença. El senyor Khouja està integrat en el grup d'investigació d'Arquitectura i comportaments de sistemes informàtics i de comunicacions (ACSIC) de la UIB. La tesi la hi dirigeix el professor Carlos Juiz García.

La setmana Doctoriales® transfrontereres 2009 és un programa europeu organitzat per la Universitat de Perpinyà i la UIB amb l’objectiu de preparar el pòster de la tesi i orientar professionalment els alumnes per a la seva incorporació al mercat de treball, la seva entrada en una empresa i/o per a la creació de la seva pròpia: “ofereix a tots els doctorands que ho desitgin la possibilitat de donar a la seva carrera una dimensió europea”.

El programa ha acollit 80 estudiants de doctorat de les universitats de Perpinyà, Tolosa, Montpeller, Girona, Barcelona (UB i UPC) i Illes Balears.

Títol de la tesi: Descobriment semàntic dels serveis per a sistemes sensibles al context en entorns mòbils

En l'actualitat, l'omnipresència de dispositius electrònics a la vida diària provoca que l'usuari necessiti invertir més temps en configuració. Perquè l'usuari pugui interactuar i utilitzar fàcilment els serveis que s'oferixen en el seu entorn, cal automatitzar les tasques de configuració i de descobriment dels serveis. Facilitar, per exemple, que l'usuari en un aeroport pugui rebre a través del seu mòbil informació sobre l'estat del seu vol, publicitat de les instal·lacions o detectar la presència d'algun conegut a través dels contactes de l'agenda, sense que hagi de fer res.

La tesi del senyor Mehdi Khouja consisteix a proposar un mecanisme d'autodescobriment dels serveis en entorns mòbils. Aquest mecanisme estarà basat en el modelatge semàntic del context i dels serveis via ontologies. Hospitals i aeroports seran considerats com a possible entorn d'implementació d'aquests mecanismes, en els quals els serveis s'adaptin tant a les necessitats, els gusts, els dispositius, etc. de l'usuari com a les condicions de l'entorn temporals, espacials i històriques. Ès a dir, el mecanisme s'anirà adaptant successivament a l'usuari en funció de la manera com hagi interactuat en circumstàncies anteriors.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 30/10/2009