Manifest de les biblioteques universitàries davant la COVID-19

(Contenido en el idioma por defecto)

El Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB se suma a la petició d'accelerar la transformació digital de l'educació superior 

El Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears, juntament amb la resta de biblioteques de les universitats membres i participatives del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV, UOC, URL, UVic-UCC, UIC, UIB i UJI), han fet públic un manifest conjunt en què expressen la necessitat d'accelerar la transformació digital de l'educació superior, que s'ha fet encara més evident a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Tal com diu el manifest, la transformació digital exigeix organitzar l'àmbit de la prestació de serveis en consonància amb el nou entorn provocat per la situació sanitària, per assegurar que la innovació tecnològica arribi de manera efectiva a tots els col·lectius de la comunitat universitària, sense fissures ni trencaments. En aquests moments, les universitats estan en una situació molt especial i es plantegen de passar a una docència virtual o híbrida amb vista al pròxim curs acadèmic. Aquest fet no es pot separar de l'exigència de la transformació digital i dels canvis organitzatius que cal introduir per fer-la possible.

En aquest manifest, les biblioteques de les universitat membres i participatives del CSUC fan constar els deu projectes concrets en què s'han compromès treballar els pròxims anys:

  1. Donar suport a la docència digital
  2. Incrementar els continguts docents digitals
  3. Liderar la transició cap al llibre electrònic
  4. Oferir noves aplicacions de millora dels serveis
  5. Transformar els espais d'acord amb els nous models d'aprenentatge
  6. Ciència oberta universitària
  7. Projectes transversals
  8. Nous perfils i competències digitals
  9. Compartir projectes i recursos
  10. Agenda 2030

Per a més informació, podeu consultar el Manifest de les biblioteques universitàries davant la COVID-19. 

Fecha de publicación: 09/11/2020