La UIB rep el fons i els drets del conjunt documental de l’arquitecte Juan de Aguilar Sancho

(Contenido en el idioma por defecto)

El doctor Jaume Carot, Rector de la UIB, i el senyor Sebastià Muntaner Aguilar, propietari del conjunt documental de l’arquitecte Juan de Aguilar Sancho, han signat un conveni segons el quan el senyor Muntaner en fa donació a la UIB. També cedeix els drets d’explotació dels documents originals.

El Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB farà la catalogació del fons, que en una primera avaluació està constituït per quatre calaixeres de plànols de deu calaixos cada una i 120 capses de documentació.

La UIB passa a ser la propietària del fons i podrà reproduir, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà.

Han assistit a l’acte de signatura del conveni el doctor Víctor Homar, vicerector de Política Científica i Investigació; la doctora Maria Sebastián, professora del l’Àrea d’Història de l’Art; el senyor Miquel Àngel Capellà, director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts; el senyor Miquel Pastor, cap del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB i altres membres del servei, i parents del senyor Juan de Aguilar.

Fecha de publicación: 23/11/2021