La UIB presenta al Parlament de les Illes Balears un estudi sobre l'impacte de la pornografia en l'adolescència

(Contenido en el idioma por defecto)

La doctora Valentina Milano, directora de l’estudi, ha comparegut a la Comissió d’Assumptes Socials per explicar els resultats principals de l’Estudi sobre la pornografia a les Illes Balears: accés i impacte sobre l’adolescència, Dret internacional i nacional aplicable i solucions tecnològiques de control i bloqueig 

La doctora Valentina Milano, professora de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la UIB i directora de l’Estudi sobre la pornografia a les Illes Balears: accés i impacte sobre l’adolescència, Dret internacional i nacional aplicable i solucions tecnològiques de control i bloqueig, ha presentat el dijous 26 d’octubre els resultats d’aquest treball a la Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears. Els grups parlamentaris han coincidit a l'hora de manifestar la preocupació per aquest fenomen, i han manifestat la necessitat de prendre mesures per fer-hi front. A la vegada, han agraït a la doctora Milano la feina feta amb l'estudi i les recomanacions que s'hi formulen. 

L’estudi, que és un encàrrec de l’Institut Balear de la Dona (IBDONA) a la Universitat de les Illes Balears, posa de manifest que el fenomen de la pornografia és una qüestió preocupant i d’una profunda transcendència social: la pornografia és avui un producte que consumeixen amb normalitat els adolescents sense que les mares i els pares en siguin conscients. Menys del 15 per cent dels progenitors enquestats creuen que els fills o les filles en consumeixen, quan el 90 per cent dels adolescents d’entre 13 i 18 anys indiquen que ja han vist pornografia, amb una edat mitjana d’inici de 12,8 anys. A més, cada vegada més els al·lots, i sobretot les al·lotes, produeixen pornografia amb el mòbil a la seva habitació —en aquest cas, pornografia infantil, la distribució de la qual és un delicte—, que acaba en plataformes d’internet, amb conseqüències greus per al seu present i futur.

El treball s’estructura en tres parts:

  • La part 1, que inclou una anàlisi, tant quantitativa com qualitativa, de les maneres en què els adolescents de les Illes Balears accedeixen a la pornografia i en consumeixen, i de les conseqüències d’aquest accés i consum en la seva vida i en el seu desenvolupament emocional, social, psíquic i sexual.
  • La part 2, que inclou una anàlisi del marc normatiu pertinent a l’àmbit internacional, europeu, estatal i autonòmic, així com dels marcs normatius més avançats dels països del nostre entorn, amb la finalitat de tenir una visió de les obligacions dels Estats, del seu nivell d’implementació i de les mesures més efectives per regular aquesta qüestió.
  • La part 3, que inclou una anàlisi de les diferents formes telemàtiques existents tant de control com d’accés a contingut sexual indesitjable per part de menors, de les noves tecnologies sobre control telemàtic i verificació de l’edat, i de l’eficàcia i la implementació en la pràctica d’aquestes eines tecnològiques.

L’estudi complet es pot consultar en aquest enllaç: <https://diari.uib.cat/digitalAssets/717/717541_2---estudi-pornografia-ib---2022---cat.pdf>. 

Fecha de publicación: 27/10/2023