La UIB participa en la iniciativa Costes pel Canvi

(Contenido en el idioma por defecto)

Un equip d’investigadors de la UIB, l’IMEDEA (CSIC-UIB) i el SOCIB ha elaborat un estudi sobre els efectes que té el canvi climàtic a les platges de les illes Balears 

Un equip d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears i de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) han participat en l’elaboració d’un estudi liderat pel Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB) que analitza l’exposició, la vulnerabilitat i el risc d’inundació del litoral associat a les platges arenoses de les illes Balears. 

Aquest estudi s’ha fet en el marc de Costes pel Canvi, una iniciativa del Govern de les Illes Balears que sorgeix davant els primers resultats que ha obtingut el SOCIB sobre els impactes i el risc associat a l’ascens del nivell marí i als esdeveniments marins extrems, atesos els escenaris de l’IPCC (Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic, de l’anglès ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’).

Aquest treball científic estarà acabat a final d’any i ajudarà a planificar mesures d’adaptació als efectes del canvi climàtic a les zones costaneres de les illes Balears. Els primers resultats de l’estudi dels efectes sobre la costa de l’ascens del nivell del mar i el clima marítim associats a les projeccions i als escenaris de l’IPCC ja es poden consultar al visor de l’IDEIB (Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears), a l’enllaç <https://ideib.caib.es/impactes_costa_canvi_climatic/>.

El diagnòstic actual i l’informe de riscs preveu ajudar a prioritzar actuacions i desenvolupar polítiques sectorials en relació amb l’adaptació al canvi climàtic de les zones costaneres. Així, els primers resultats obtinguts apunten efectes a mitjana i llarga escala temporal, i són una aproximació regional només per a platges arenoses, ja que per al seu ús a escala local s’haurien de fer estudis específics.

Aquests impactes consisteixen, sobretot, en la pèrdua o reculada de les platges i l’exposició d’edificis i/o infraestructures. A curt termini, els sectors socioeconòmics reclamen la regeneració amb arena; a mitjan termini, es pot plantejar una recuperació dels sistemes dunars, fins i tot en platges urbanes, mentre que, a llarg termini (entre 60-100 anys), no bastarà amb recular i/o eliminar passejos marítims, i s’haurà de plantejar deixar lloc a la platja eliminant edificis de la primera línia de la costa.

Costes pel Canvi manté que és necessari incidir en la viabilitat de solucions de protecció natural, acomodació i/o reculada abans de desenvolupar estructures de protecció artificial i que les mesures d’adaptació que es consensuïn siguin una oportunitat per millorar les zones costaneres de les nostres illes.

Font: GOIB 

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 20/11/2020