La UIB organitza el col·loqui Entre somni i realitat. De l'illa al continent: teixir un saber

(Contenido en el idioma por defecto)

Entre rêve et réalité. De l’île au continent: tisser un savoir

El viatge a les Balears: la circulació de les idees entre illa i continent

Dia: dijous, 22, i divendres, 23 d’octubre de 2009
Hora: 9.30 h
Lloc: Estudi General Lul·lià,
c/ de Sant Roc, 4, de Palma.

Dijous, 22 d’octubre, enceta el col·loqui Entre rêve et réalité. De l’île au continent: tisser un savoir, la conferència inaugural «Métaphore de l’île méditerranéenne dans la littérature française au tournant du Classicisme et des Lumières», a càrrec del doctor François Moureau, professor de la Universitat París-Sorbona.

Les jornades reuneixen dos grups de recerca, un de la Universitat de les Illes Balears: «Relat de viatges i mite insular. Viatgers de la Península Ibèrica, França i Alemanya a les Balears», i un altre de la Universitat de Versalles /Saint-Quentin-en-Yvelines: «Histoire culturelle des sociétés contemporaines». Hi participaran experts d’universitats espanyoles i franceses.

El viatge com a mitjà de transmissió cultural, la circulació de les idees entre illa i continent, la formació del mite insular i el paper del turisme de masses i/o turisme cultural en la transmissió d’altres valors i cultures; «clixés» i tòpics que marquen la distància entre Jo i l’Altre… són els eixos de les diferents ponències.

Han coordinat el col·loqui la doctora Carlota Vicens, professora de la Universitat de les Illes Balears, i la doctora Diana Cooper-Richet, professora de la Universitat de Versalles /Saint-Quentin-en-Yvelines. S’hi han implicat els departaments de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina i el Departament de Geografia.

Han participat en l’organització la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Versalles /Saint-Quentin-en-Yvelines, la CAM, Sol Melià, l’Ajuntament de Palma, el Govern de les Illes Balears, l’Estudi General Lul·lià i el Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines, CHCSC.

Documentos relacionados

Fecha del evento: 22/10/2009

Fecha de publicación: 21/10/2009