La UIB col·laborarà amb la catalogació i difusió del fons bibliogràfic de l'Estudi General Lul·lià

(Contenido en el idioma por defecto)

Ambdues institucions signen un conveni pel qual la biblioteca de l’Estudi General passarà a ser biblioteca associada de la Universitat 

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Jaume Carot Giner, i la senyora Joana Maria Palou Sampol, rectora de l’associació Estudi General Lul·lià de Mallorca, han signat avui un conveni de col·laboració l’objecte del qual és catalogar el fons bibliogràfic de l’Estudi General i posar-lo a l’abast dels investigadors. Per fer-ho possible, la biblioteca de l’Estudi General Lul·lià s’incorporarà com a biblioteca associada de la UIB.

L’Estudi General Lul·lià disposa d’un fons bibliogràfic que és d’interès per a la comunitat universitària i per a la societat de les Illes Balears en general, i té la voluntat de posar a l'abast dels investigadors aquesta documentació. Per assolir aquest objectiu, s’incorporarà com a biblioteca associada de la UIB per iniciar-ne el procés de catalogació i poder utilitzar tant el seu programari de gestió bibliotecària com formar part del seu catàleg col·lectiu.
 
La UIB disposa del sistema informatitzat de gestió bibliotecària Sierra amb capacitat suficient per oferir servei a les biblioteques pròpies i a altres d’associades els fons de les quals tinguin un interès marcat per a la comunitat universitària. Aquest sistema incorpora els darrers avenços tecnològics en aquest camp i permet que pugui arribar-se a un únic catàleg virtual que inclogui els fons bibliogràfics de les biblioteques de la UIB i les biblioteques associades. Així mateix, permet interconnectar les biblioteques entre si i fa possible d’accedir-hi des de qualsevol ordinador connectat a Internet.
 
Una altra característica fonamental d’aquest sistema és que permet l'autonomia de gestió de les diverses biblioteques associades mitjançant la instal·lació de mòduls addicionals de programari.
 
A través del conveni que s’ha formalitzat avui, la UIB posarà a disposició de l’Estudi General Lul·lià el programari de gestió bibliotecària Sierra del qual disposa actualment, i altres mitjans materials necessaris per posar en marxa el sistema, a més d’encarregar-se de la formació del personal bibliotecari, entre d’altres.
 
Per la seva part, l’Estudi General abonarà a la UIB una quantitat inicial i una anualitat de 1.100 euros, corresponent al cost de les llicències i manteniment necessaris. A més, facilitarà l’accés del personal de la UIB al seu fons bibliogràfic, així com les còpies de documents dels seus fons bibliogràfics que aquesta li sol·liciti. El present conveni tindrà una vigència de quatre anys.
 
A l’acte han assistit també el doctor Víctor Homar, vicerector de Política Científica i Investigació; el director del Servei de Documentació i Arxiu, Joan Espina; la directora del Servei de Biblioteca, Marta Macías, i la secretària general de l’Estudi General Lul·lià, Sílvia Ventayol. 

Fecha de publicación: 29/05/2023