La Fundació Turisme de Menorca, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca, la Caixa i el Govern balear, col·laboraran en la realització del II MBA, de la UIB

(Contenido en el idioma por defecto)

El màster inclou un curs d’Especialista Universitari en Direcció de Petites i Mitjanes Empreses

Dia: dimecres, 27 de maig de 2009
Hora: 11 h
Lloc: sala de juntes de Son Lledó,
campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma

El senyor Albert Moragues, conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, el senyor Robert Leporace, director territorial de la Caixa, el senyor Oreste Carrera, vicepresident de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca, el senyor Joan Melis, president de la Fundació Turisme de Menorca, i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la Universitat de les Illes Balears i presidenta del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, signaran un conveni de col·laboració entre les quatre entitats.

Mitjançant aquest conveni les entitats signants es comprometen a col·laborar en la realització del II Màster Universitari en Direcció i Administració d’Empreses, que s’imparteix a la UIB.

A l’acte hi assistirà el doctor Onofre Martorell, professor del Departament d’Economia de l’Empresa i proponent del conveni.

Fecha de publicación: 26/05/2009