L'IFISC (CSIC-UIB) organitza el taller Citinet a la Conferència Europea sobre Sistemes Complexos

(Contenido en el idioma por defecto)

La iniciativa forma part dels projectes EUNOIA i INSIGHT, que analitzen dades de xarxes socials i altres sistemes complexos per millorar la planificació del transport i l’ús del sòl a les ciutats 

Citinet és un taller organitzat en el marc de la Conferència Europea sobre Sistemes Complexos (ECCS 2014), amb seu a Lucca (Itàlia), que és la principal conferència europea en el camp dels sistemes complexos i la ciència interdisciplinària en general. El director de l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC, CSIC-UIB), el doctor Maxi San Miguel, forma part del comitè directiu i de programa de l’ECCS 2014. 

El taller Citinet l’organitzen l’investigador de l’IFISC (CSIC-UIB) doctor José J. Ramasco, juntament amb altres investigadors de la Universitat Politècnica de Madrid, la Universitat Politècnica de Catalunya, i les empreses Nommon i BBVA I+D. L’objectiu d’aquesta iniciativa és crear un espai per a l’intercanvi dels resultats de diferents estudis sobre els problemes i oportunitats obertes per les ciutats intel·ligents (smart cities). El taller s’organitza en el marc dels projectes europeus EUNOIA i INSIGHT.

Les ciutats intel·ligents 

El concepte de ciutat intel·ligent ha sorgit durant la darrera dècada per explorar com les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) poden millor el funcionament de les ciutats, incrementar l’eficiència en la gestió dels recursos i contribuir al desenvolupament sostenible i a la qualitat de vida. 

La penetració de les TIC converteix els ciutadans en productors, intercanviadors i consumidors d’una quantitat creixent d’informació, que genera una enorme diversitat de dades heterogènies que permeten entendre millor les seves preferències i els seus comportaments. Exemples recents d’això són les anàlisis sobre la V Catalana o el treball «Tweets on the road», realitzats per investigadors de l’IFISC (CSIC-UIB) a partir de les dades de Twitter. Al mateix temps, les eines TIC capaciten els ciutadans per prendre decisions informades (per exemple, respecte als seus hàbits de transport i consum energètic) i donen lloc a noves formes de relació social, així com a noves activitats com el comerç electrònic o el teletreball. La gran quantitat de dades disponibles i el desenvolupament d’eines d’anàlisi contribueixen a millorar les teories sobre l’evolució de les ciutats i a construir nous models de simulació per a la gestió dels serveis urbans. 

Els conferenciants 

Entre els conferenciants que participen al Citinet hi ha reconeguts investigadors de prestigi, com ara Michael Batty (director de CASA, University College de Londres), Aura Reggiani (Universitat de Bolonya, Itàlia), Fosca Giannotti (CNR, Itàlia), Marta C. González (MIT, Estats Units) i Esteban Moro (Universitat Carlos III, Madrid). 

EUNOIA 

EUNOIA és un projecte de recerca finançat pel Setè Programa Marc de la Unió Europea, que coordina l’IFISIC (CSIC-UIB). Hi participen investigadors de l’empresa tecnològica Nommon, el University College de Londres, l’ETH de Zuric, CEA Saclay i l’Ajuntament de Barcelona. Iniciat l’any 2012 i amb una durada de dos anys, EUNOIA utilitza dades  obtingudes gràcies a les TIC per estudiar la mobilitat a les ciutats. Els resultats d’aquesta anàlisi serviran per dotar els governs i els ciutadans de millors eines per planificar i gestionar la mobilitat a les ciutats. 

INSIGHT

INSIGHT és un projecte de recerca finançat pel Setè Programa Marc de la Unió Europea, que coordina la Universitat Politècnica de Madrid, i en el qual participen investigadors de l’IFISC (CSIC-UIB), l’empresa tecnològica Nommon, el University College de Londres, la Universitat d’Eindhoven i l’Ajuntament de Barcelona. Iniciat el 2013 i amb una durada de tres anys, INSIGHT utilitza dades obtingudes gràcies a les TIC per estudiar l’ús del sòl a les zones urbanes i la seva evolució en el temps incloent els anys de la crisi econòmica. Els resultats d’aquest projecte ajudaran els gestors de les ciutats a planificar millor la distribució de l’ús del sòl. 

Font: IFISC (CSIC-UIB) 

Fecha de publicación: 26/09/2014