L'Educació, més al centre del debat que mai, arran de l'escenari generat per la COVID

(Contenido en el idioma por defecto)

L'Anuari de l'Educació de les Illes Balears arriba a la dissetena edició posant el focus en les conseqüències educatives del confinament i parant també atenció a l'educació afectivosexual 

L'Anuari arriba a la dissetena edició en un context on l'educació és al centre del debat públic, arran del nou escenari generat per la COVID. L'Anuari ha abordat les conseqüències educatives del confinament amb una secció monogràfica especial anomenada COVID-19 i Educació. En aquesta secció analitza el paper de les famílies, així com dedica atenció a les distintes etapes educatives i els seus ajustaments durant el període de confinament. També estudia la relació família-escola durant el confinament i recull el paper dels professionals en Psicologia Educativa en l'assessorament d'alumnes i famílies en aquella etapa.

La secció monogràfica destaca la importància de l’educació familiar durant el confinament mitjançant el treball dels hàbits i habilitats comunicatives, el foment de l’autonomia i la responsabilitat i l’aprenentatge de tasques de cura i domèstiques. En l’àmbit de la relació família-escola, recull la importància de la comunicació entre els dos actors i l’afavoriment de tasques escolars que recullin les vivències compartides. També dona testimoni de la bretxa digital de les famílies en situació de dificultat social i com s’ha treballat per intentar superar-la.
 
A més, inclou un monogràfic sobre l'educació afectiva i sexual. Es tracta d'un tema d'especial rellevància els darrers anys, fruit principalment de dos aspectes: primer, l'absència d'una educació afectiva i sexual més consolidada i estable en el currículum; segon, l'impacte de la pornografia en les plataformes tecnològiques i xarxes socials que permeten noves formes de consum audiovisual i incideixen en les relacions personals. Hi ha un capítol que exposa el programa d'educació afectivosexual de la CAIB i diversos capítols que detallen les experiències en l’àmbit en centres educatius. També s'inclou un estudi de Calvià sobre l'educació afectivosexual i la prevenció de violències masclistes.
 
En paral·lel, l'Anuari manté la seva anàlisi anual sobre les principals dades i resultats escolars del sistema educatiu, les principals investigacions sobre recerca i innovació pedagògica i el recull d'experiències en educació social.
 
Primer, s'estudien els resultats del sistema escolar de l'arxipèlag, en investigacions com l’estudi dels resultats en competència matemàtica de l'alumnat de les Balears. En concret, les puntuacions mitjanes de PISA en competència matemàtica a les Balears han pujat els darrers deu anys i s’han situat per damunt de la mitjana estatal. L’estudi fa un seguiment de les principals dades del sistema educatiu.
 
També s’estudien les xifres de l'alumnat immigrant: les Balears són la primera comunitat en presència d'alumnat immigrat en termes relatius (16%). Els principals països de procedència són el Marroc, Itàlia i Romania. Quant a la distribució entre escola pública i escola concertada i privada, aquesta queda de la manera següent: 83% a l’escola pública i 17% a l’escola concertada i privada.

Així mateix, es dedica espai a les principals informacions relatives al sistema educatiu no universitari de les Balears, així com a elements específics com l'atenció a la diversitat, la inserció professional de l'alumnat titulat de la UIB o informació sobre la UNED a les Balears, entre d'altres.
 
En tercer lloc, es dedica especial atenció a l'esfera de l'educació social, perquè cal tenir present que els espais d'aprenentatge fora de l'escola són cada pic més importants en la formació de competències i habilitats socials i professionals. En aquest bloc, es parla, entre altres coses, d'experiències innovadores de caràcter internacional en educació d'adults i aprenentatge al llarg de tota la vida, de la millora de la qualitat de vida de les persones grans mitjançant la participació en programes educatius o d'experiències socioeducatives d'educació familiar en barris vulnerables com en el cas de sa Indioteria, a Palma (Mallorca).
 
Finalment, s'analitzen diferents iniciatives en l'àmbit de la recerca i la innovació pedagògica, com l'Avantprojecte de llei d'Educació de les Illes Balears, el model lingüístic escolar, l'educació emocional o les addiccions entre la població adolescent, entre d'altres.

 

Fecha del evento: 26/11/2020

Fecha de publicación: 26/11/2020