Intel·ligència artificial entenedora al servei de la salut

(Contenido en el idioma por defecto)

Un equip d'investigadors de la Unitat de Gràfics i Visió i Intel·ligència Artificial (UGiVIA) de la UIB lidera un projecte de recerca centrat en el desenvolupament de sistemes d’intel·ligència artificial centrats en la salut i bons d’entendre pels usuaris 

La intel·ligència artificial és capaç d’assolir resultats impressionants, però molt freqüentment aquests resultats o els processos que han conduït fins a ells són difícils d’entendre pels usuaris humans. Per confiar-hi, especialment en l’àmbit de la salut i el benestar, cal que aquests sistemes siguin capaços d’explicar les seves decisions i accions als usuaris mitjançant una interfície.

Aconseguir-ho és un dels objectius que s’han marcat els investigadors de la Unitat de Gràfics i Visió i Intel·ligència Artificial (UGiVIA) de la Universitat de les Illes Balears, en el marc del projecte de recerca EXPLAINING. A través d’aquest projecte, els investigadors de la UIB volen dissenyar i desenvolupar mètodes i tècniques aplicades a la intel·ligència artificial en l’àmbit de la salut amb l'objectiu que els resultats puguin ser entesos pels professionals, com ara metges, fisioterapeutes, experts en neurorehabilitació o advocats centrats en el tema de l’ètica d’aquestes pràctiques.

Concretament, els investigadors de la UIB treballaran en el disseny i el desenvolupament de mètodes per fer més entenedores les anàlisis que fan els sistemes d’intel·ligència artificial de les imatges mèdiques. També definiran una metodologia per sl disseny de sistemes d’intel·ligència artificial entenedors, i dissenyaran i desenvoluparan solucions d’intel·ligència artificial comprensibles i entenedores, així com interfícies útils i utilitzables per a sistemes d’intel·ligència artificial.

El projecte EXPLAINING (Explainable Artificial Intelligence Systems for Health and Well-being, PID2019-104829RA-I00 / AEI / 10.13039/501100011033) es durà a terme amb la col·laboració d’institucions com ara la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Metropolitana de Manchester, l’Institut Guttmann i l’IdISBA. L’equip d’investigadors està format per experts en intel·ligència artificial, dret, fisioteràpia, neurorehabilitació i biologia.

Els investigadors del grup de recerca UGiVIA tenen una experiència acumulada de vint anys de treball en el desenvolupament d’algoritmes de visió per computador en l’àmbit de la intel·ligència artificial; el disseny, desenvolupament i avaluació de sistemes interactius multimodals i d’interfícies gràfiques intel·ligents en 3D. A més, han mantingut una estreta col·laboració amb investigadors de l’àmbit de les ciències de la salut, amb hospitals i centres de salut, i empreses del sector de la salut.

A partir d’aquesta experiència acumulada, els investigadors de la UIB assenyalen que la intel·ligència artificial ha d’evolucionar cap a una intel·ligència artificial centrada en l’ésser humà i que els sistemes d’intel·ligència artificial explicable són necessaris per donar suport a les decisions que es prenguin en l’àmbit de la salut i benestar, atesa la importància de la participació dels humans en la presa de decisions. Els investigadors de la UIB esperen que aquesta recerca es tradueixi en resultats aplicables en l’àmbit de la salut en un futur no gaire llunyà. 

Fecha del evento: 04/11/2020

Fecha de publicación: 04/11/2020