Els degans de Psicologia de les universitats espanyoles reiteren a la UIB el suport a les mobilitzacions estudiantils que reclamen que la Psicologia sigui considerada com a professió sanitària

(Contenido en el idioma por defecto)

Al voltant de cinquanta degans de Psicologia d’universitats espanyoles han participat en la reunió de la Conferència de Degans de Psicologia de les Universitats Espanyoles (CDPUE) que ha tingut lloc a la UIB, en la qual han reiterat el suport dels responsables acadèmics i professionals del sector a les mobilitzacions estudiantils per a la consideració de la Psicologia com a professió sanitària, que continuaran amb una sèrie d’accions reivindicatives conjuntes de totes les facultats de Psicologia d’Espanya.

A la reunió també s’ha parlat de la situació en què es troben les negociacions amb els ministeris de Sanitat i d’Educació per a l’aprovació d’un màster oficial amb atribucions professionals regulades sobre Psicologia de la Salut i s’ha presentat l’acord signat per diferents col·lectius i organismes sobre la defensa del rol del psicòleg educatiu.

Així mateix, els degans han aprofitat la reunió per fer el seguiment del procés d’implantació de l’espai europeu d’educació superior i el títol oficial de grau de Psicologia, fent especial menció a la preparació del que seran el treball de fi de grau i el nou pràcticum. També s’han treballat sobre les conclusions extretes de la Conferència de Degans de Psicologia de la Xarxa Iberoamericana, que va tenir lloc el mes de juliol a Oviedo.

A la reunió, a més dels degans de Psicologia d’universitats espanyoles, hi han acudit representants del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs (CGCOP) i del Col·lectiu d’Estudiants de Psicologia (CEP-PIE). La Facultat de Psicologia de la UIB ha donat suport als aspectes logístics i organitzatius de la conferència.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 30/11/2010