El doctor Ramon Puigjaner, professor de la UIB, ha estat escollit vicepresident de la IFIP

(Contenido en el idioma por defecto)

El doctor Ramon Puigjaner, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears, ha estat escollit vicepresident de la International Federation for Information Processing, IFIP, com a representant de l’Associació de Tècnics d’Informàtica, ATI, que és la societat espanyola membre de l’esmentada federació internacional.

La seva elecció es va produir a Hanoi (Vietnam) en el marc de l’Assemblea General de la IFIP. La seva funció, per encàrrec del president de la IFIP, serà coordinar diversos comitès que estan estudiant la remodelació de la IFIP per adaptar-la a les necessitats del segle XXI.

La IFIP és una organització reconeguda per la UNESCO, que es va crear el 1960, i a la qual pertanyen associacions informàtiques de 56 països dels cinc continents, amb un total de més de mig milió d’afiliats procedents de tots els camps de la informàtica: docents, investigadors i professionals d’empreses i administracions públiques.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 19/10/2009