Declaració de la comissió sectorial de R+D de la CRUE sobre el retall pressupostari en R+D previst als Pressupostos Generals de l'Estat per al 2010

(Contenido en el idioma por defecto)

La comissió sectorial de R+D de la CRUE s'ha reunit en l'assemblea plenària anual en un clima de màxima preocupació. Com a principals agents del sistema nacional de ciència i tecnologia manifesten que: "existint un missatge polític que considera la investigació i la innovació com el motor del nou model econòmic i de recuperació competitiva, per altra banda es proposi la disminució del finançament públic directa a la investigació".

"En aquests moments de crisis, a més del manteniment de les polítiques de cohesió social, és imprescindible l'aposta per la investigació, el desenvolupament, i la innovació i per això no sembla oportuna la disminució de fons que es planteja tant en els Pressupostos Generals de l'Estat, com en els de la majoria de les comunitats autònomes".

La comissió sectorial de R+D de la CRUE sol·licita "que els pressupostos siguin modificats en el tràmit parlamentari i no es trenqui l'Estratègia Nacional de Ciència i Tecnologia aprovada en el 2008 i poder continuar el procés de convergència amb Europa en matèria d'I+D+i".

Més informació: Declaració de la comissió sectorial de R+D de la CRUE

Fecha de publicación: 20/10/2009