DaLi, jocs per aprendre a gestionar la petjada de dades en la societat digital

(Contenido en el idioma por defecto)

La Seu Universitària d’Eivissa i Formentera acull una reunió del projecte ERASMUS+ Data Literacy for Citizenship 

La Seu de la Universitat de les Illes Balears a Eivissa ha acollit una reunió transnacional del projecte ERASMUS+ Data Literacy for Citizenship (DaLi), l’objectiu del qual és adquirir i desenvolupar competències clau relacionades amb l'alfabetització de dades en persones adultes.

A la trobada han participat professors de la Universitat de Múrcia (Espanya); de la Universitat Friedrich Alexander d’Erlangen-Nuremberg (Alemanya); de Coventry (Regne Unit); el grup SLATE de la Universitat de Bergen (Noruega), la qual lidera el projecte, a més de dues professores del grup de recerca de Tecnologia Educativa (GTE) del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB, com a membres del consorci, juntament amb la direcció de la UOM.

Jocs de taula i digitals

DaLi rep finançament de la Unió Europea, i aborda la formació bàsica de l'alfabetització en dades per a estudiants en edat adulta en contextos no formals a través de la creació, el pilotatge i l'avaluació d'estratègies pedagògiques i jocs per desenvolupar habilitats bàsiques per a la gestió de dades.

El projecte, que finalitza el desembre de 2023, ha treballat en el desenvolupament d’habilitats per a la gestió de les nostres dades en un món de xarxes socials, a través d’una sèrie de 10 jocs de taula així com altres cinc de digitals. Durant aquest curs 2022-23, han participat, en el cas de la Universitat de les Illes Balears, estudiants del grau d'Educació Primària i del programa de la Universitat Oberta per a Majors (UOM), entre d’altres. Ara, en la recta final del projecte, es durà a terme la feina de revisió final dels jocs i anàlisi de l’avaluació que han fet els grups de participants. 

Consciència crítica

L’alfabetització en dades és una habilitat bàsica en una societat digital altament connectada i en la qual cada acció en línia es pot convertir en una dada quantificable i monitorable. Per aquest motiu, els promotors del projecte DaLi consideren que cal desenvolupar una competència que, a la vegada, permeti l’actitud i l’acció crítica de les persones que ens faci més conscients del poder de les dades i que permeti aprendre de la petjada pròpia. 

Entre els objectius del projecte destaca la identificació de les necessitats d'alfabetització en matèria de dades dels grups d'usuaris, el lliurament d’un conjunt d'eines multilingües que inclogui recursos lúdics i basats en jocs, i l’elaboració d’una sèrie de recomanacions polítiques per al desenvolupament d'un marc europeu d'alfabetització informàtica per als ciutadans, entre d’altres.

Més informació, al web del projecte (<https://dalicitizens.eu/>) i a les xarxes socials (<https://twitter.com/DaLi_Citizens>). 

Fecha de publicación: 02/06/2023