Cloenda de la XX edició del Club d'Inversió Sa Nostra-UIB

(Contenido en el idioma por defecto)

225 alumnes han participat d’aquesta edició, organitzats en 64 grups, dels quals 59 han acabat el concurs

Dia: dilluns, 25 de maig de 2009
Hora: 13 hores
Lloc: Centre de Cultura Sa Nostra,
c/ de Concepció 12, Palma

Tindrà lloc l’acte de cloenda de la XX edició del Club d’Inversió Sa Nostra-UIB, en la qual hi han participat 225 estudiants de la UIB, dividits en 64 grups. Hi seran presents el senyor Antoni Fleixas, subdirector general de finançament de Sa Nostra; el doctor Javier Capó, director del Club d’Inversió i professor de la UI; la doctora Margalida Payeras, directora de l’Escola Universitària d’Estudis Empresarials, i el doctor Antoni Llull, vicerector de Planificació Economicoadministrativa de la UIB.

Els participants han realitzat quatre accions formatives destinades a introduir-los en el funcionament pràctic de la borsa i dels mercats de derivats, la selecció d’actius i el maneig dels instruments de cobertura de risc (futurs i opcions). Les quatre accions s’han impartit al Campus de la UIB en sessions repetides de matí i horabaixa. Aquestes activitats han estat desenvolupades gràcies a la col•laboració dels professionals de la Sala de Mercats de Sa Nostra.

El Club d’Inversió té com a objectiu donar a conèixer el funcionament dels mercats financers des d’un punt de vista pràctic, la qual cosa permet als alumnes participants viure el dia a dia dels mercats reals realitzant operacions d’inversió, en dades i temps real, amb capital fictici.

Com a premi, els tres primers grups classificats es repartiran entre tots 6.000 euros de forma proporcional a les rendibilitats que han obtingut. Endemés, els membres del grup guanyador i dos alumnes que han destacat pel seu interès i participació activa gaudiran d’un viatge a Londres, on visitaran les sales de mercat de algunes de les principals entitats que operen als mercats financers.

Aquesta iniciativa s’ha mantingut durant vint anys de manera ininterrompuda per la dedicació del professor Vicenç Moratal, ara jubilat, i la participació en els darrer anys dels professors Javier Capó, actual director del Club, i Margalida Payeras, directora de la Escola d’Empresarials i coordinadora del Club. Per part de Sa Nostra, hi participen la senyora Immaculada Duran, cap de la Sala de Mercats i coordinadora del Club, i de la senyora Mònica Salas, el senyor Francisco Comas i el senyor Fernando Mestres. Així mateix, el Club ha rebut el suport del Centre de Recerca Econòmica (UIB-Sa Nostra), dirigit pel doctor Antoni Riera.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 25/05/2009