Campanya per donar a conèixer la feina del voluntariat

(Contenido en el idioma por defecto)

#CapFicosVoluntarisUIB 

La campanya #CapFicosVoluntarisUIB són vídeos d’entrevistes a entitats socials i persones voluntàries que es donen a conèixer i fan valer la seva experiència en l'àmbit del voluntariat. Aquesta campanya l’ha ideada i dinamitzada lOficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB, amb el suport de la Direcció General de Participació Transparència i Voluntariat del GOIB.

Què fan les entitats voluntàries a les Illes Balears? A quins col·lectius s'adrecen? Quines tasques duen a terme les persones voluntàries? Com ha influït aquesta experiència en la seva vida? Aquestes són les preguntes que fem als protagonistes d'aquests vídeos breus, tot fent un capficó a les realitats que marquen el dia a dia del voluntariat a les Illes Balears. Les entrevistes són a les entintats següents: Fundació Vicenç Ferrer, Energy Control, Aproscom, Erasmus Student Network (ESN), Amadiba, Cancer Support Mallorca, Fundació Rana, AECC, Projecte Home, Fundació Sant Joan de Déu, Mater, Manos Unidas, AFS Intercultura, Dime. Cuenta con nosotros. Asociación de Voluntarios de Cuidados Paliativos de las IB, Noctiluca i KaliMelanina.

Fins al mes d’agost es publicaran les entrevistes a la página web de l’OCDS i a xarxes socials com Instagram, Twitter o Facebook. De fet, per ara hi ha hagut una bona rebuda per part del públic amb quasi 2000 visualitzacions a Facebook (1947)  i quasi 1400 a Instagram (1387) amb les entrevistes de la Fundació Vicenç Ferrer, Aproscom, Erasmus Student Network (ESN) i la Fundació Sant Joan de Déu.

Portal del Voluntariat

L’altra cara d’aquesta campanya és la promoció del Portal del Voluntariat, una eina gestionada per la OCDS i que permet conèixer les darreres ofertes de voluntariat de les més de 125 entitats donades d'alta i a més, estar al dia de les formacions i activitats que s’organitzen des de l’Oficina. Actualment hi ha quasi mil persones inscrites, de les quals 786 són dones i 165 homes. A més, cal destacar que d’aquestes persones n’hi ha 874 que són alumnat de la UIB, 48 són personal d’administració i serveis (PAS) i 26 són personal docents i investigador (PDI).

Fecha de publicación: 14/07/2021