Aprendre dels efectes adversos per millorar la seguretat dels pacients de cirurgia

(Contenido en el idioma por defecto)

La tesi doctoral d’Antònia Crespí Mir demostra l’eficàcia d’un sistema de detecció i notificació d’efectes adversos per millorar la qualitat de l’atenció sanitària 

La cultura de la seguretat és essencial en la qualitat de l’atenció sanitària. Malgrat la seva importància, encara ara no està gaire estesa la consciència sobre el paper que fa per evitar que es produeixin efectes adversos evitables i no evitables en els pacients. És per això que un dels aspectes en què es fa més èmfasi en els sistemes sanitaris del nostre entorn és l’avaluació de la qualitat de l’atenció sanitària.

En aquesta línia, la tesi doctoral d’Antònia Crespí Mir, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza l'eficàcia d'un sistema de registre d’esdeveniments per avaluar la morbimortalitat dels pacients ingressats en un servei hospitalari de cirurgia general, i determinar-ne la incidència i prevalença dels efectes adversos i les seves seqüeles. També s’avalua l’eficàcia de l’exposició de les dades recollides mitjançant sessions amb l’equip quirúrgic del servei.

La recerca ha permès constatar l’eficàcia d’aquest sistema de detecció i notificació, atès que després d’haver-se aplicat al llarg d’un període de dos anys (de maig de 2015 a maig de 2017), s’han aconseguit reduir un 33 per cent els efectes adversos en pacients, un 27 per cent els errors o efectes adversos evitables, i un 50 per cent la mortalitat. Alhora, s’ha constatat que els efectes adversos més freqüents foren els relacionats amb els accessos vasculars perifèrics i les vies centrals.

Atesos els resultats aconseguits, la investigadora conclou que el disseny i l’aplicació de sistemes de registre similars i la constància en l’exposició de les dades recollides en sessions amb l’equip quirúrgic són eines de treball que permeten reduir el percentatge d’efectes adversos, reduir la mortalitat evitable i millorar la cultura de seguretat en l’atenció als pacients.

La investigadora destaca la importància d’aprendre dels errors per saber prevenir-los, i la necessitat d’esforçar-se per identificar i aplicar els procediments diagnòstics i terapèutics més eficaços i segurs de la manera més correcta, per evitar l’aparició d’efectes adversos i promoure les actituds segures, com a deures fonamentals que milloren la pràctica clínica.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Implantación de un registro prospectivo de efectos adversos en un servicio de cirugía general y su efecto sobre la morbilidad, mortalidad y seguridad del paciente
  • Autora: Antònia Crespí Mir
  • Programa de doctorat: Investigació Translacional en Salut Pública i Malalties d'Alta Prevalença
  • Director: Pere Rebassa Cladera 

Fecha de publicación: 25/11/2020