Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2020: l'anàlisi dels experts se centra en les maneres com la COVID-19 ha afectat el col·lectiu dels més grans

(Contenido en el idioma por defecto)

L’Anuari de l’envelliment. Illes Balears 2020 és ple d’articles de reflexió entorn de la gent gran, i enguany l’anàlisi dels experts se centra sobretot en les maneres com la COVID-19 ha afectat el col·lectiu dels més grans.

L’Anuari és el resultat de la col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, el Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears. És una iniciativa del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal de la UIB, i compta amb el suport de la Fundació Guillem Cifre de Colonya de la Caixa d’Estalvis de Pollença, Colonya, i de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia.

La doctora Carmen Orte, catedràtica de la UIB, n’és la directora, i les professores Margalida Vives i Lidia Sánchez-Prieto en són directores adjuntes.

Acte de presentació de l’Anuari de l’envelliment 2020

Dijous, 19 de novembre de 2020, a les 19 hores, tindrà lloc l’acte de presentació de l’Anuari de l’Envelliment. Illes Balears 2020

L’acte es podrà seguir en directe a través de l’adreça: https://www.youtube.com/user/UIBuniversitat

Hi assistiran la doctora Carmen Orte, catedràtica d’Universitat de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears i directora de l’Anuari de l’Envelliment;  el senyor Josep Antoni Cifre, president de la Fundació Guillem Cifre de Colonya;  el doctor Antoni Aguiló, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable de la Universitat de les Illes Balears; la senyora Fina Santiago, consellera d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears; i la senyora Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca.

La conferència central de l’acte serà a càrrec de la senyora Matilde Fernández, exministra d’Assumptes Socials d’Espanya, que pronunciarà la conferència: “Políticas de proximidad hacia las persones de más edad: revisión tras la COVID-19”. 


Relació dels articles i autors de l’Anuari:

 • Persones grans i centres residencials: una reflexió a través de la premsa durant la pandèmia de la COVID. Direcció de l’Anuari
 • La primera onada de la COVID-19 a les Illes Balears: reflexions generals, anàlisi de dades i repercussions sobre la tercera edat. Ferran Dídac Lluch i Dubon
 • Com afecta la pandèmia de la COVID-19 la salut mental de la gent gran. Isabel Flórez Fernández
 • Envelliment actiu, participació i cura mútua: tendències i reptes que ens planteja la COVID. Belén Pascual Barrio i Maria Antònia Gomila Grau
 • Atendre a casa, una de les alternatives en l’atenció de les persones grans durant la pandèmia. Sofía Alonso Bigler
 • Els casals i la pandèmia de la COVID-19: preservar la qualitat de vida de les persones grans mitjançant els recursos de promoció de l’autonomia personal. Maria Teresa Coll Janer, Carmen Orte Socias, Belén Vaquer Arjonilla, Lidia Sánchez-Prieto, Natalia Reinares Gagneten, Margalida Ferrando Llobera, Coloma Reynés Cunill i Maria del Roser Fiol Salvà
 • La Casa Sacerdotal de Mallorca en el temps de la pandèmia. Teodor Suau i Puig
 • El dolor en la gent gran. Ana María González Roldán, Joan Llorenç Terrasa Navarro, Priscila Aquino dos Santos Lima i Pedro J. Montoya Jiménez.
 • Dolor en les persones grans, una visió des de les cures pal·liatives. Joan Santamaria Semis, Antoni Gabriel Amengual Vich, Jaume Julià Vadell i Emília Garcia Sánchez
 • Atenció al pacient amb fractura de maluc en un hospital de tercer nivell. Maria Magdalena Femenias Sureda, Pilar Salvà D’Agosto, Pere Calafell Mas i Javier Murillas Angoiti
 • Què he de saber per cuidar la salut de l’esquena? Carolina Sitges Quirós, Nuria María García Dopico, Joan Llorenç Terrasa Navarro i Christine Winterholler
 • La gent gran i el son: amics o enemics. Mónica de la Peña Bravo
 • Intoxicacions a la tercera edat. Jordi Puiguriguer Ferrando i Sílvia Miralles Corrales
 • Estratègies per endarrerir l’envelliment cerebral: combatre l’estrès oxidatiu i la neuroinflamació. Susana Esteban Valdés, David Moranta Mesquida, Margalida Rosa Ramis Escudero, Manuel Jiménez García, Antoni Miralles Socias, Silvia Tejada Gavela i Fiorella Sarubbo
 • Tractament no farmacològic de la malaltia d’Alzheimer. Projecte d’investigació: assaig clínic per avaluar la possible eficàcia de l’estimulació cognitiva i d’un suplement nutricional en pacients amb malaltia d’Alzheimer. Joan García Caldentey, Carles García Caldentey, Catalina M. Llompart Mateu i Antonio J. García Trujillo
 • Una altra visió de l’envelliment actiu: habilitació dels entorns i dependència. Miquel Àngel Capó-Juan
 • Promoció de l’envelliment saludable en els treballadors. M. Teófila Vicente-Herrero, Juan Carlos Rueda Garrido i Asunción M. Fernández Rodríguez 

 

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 19/11/2020