43 projectes empresarials d'R+D sol·liciten el suport científic de la UIB en el marc del programa Innova UIB-Pimes

(Contenido en el idioma por defecto)

38 petites i mitjanes empreses han demanat de participar a l’Espai Accelera del programa de suport a la innovació i la transferència del coneixement per aconseguir la col·laboració científica de la Universitat de les Illes Balears

La Direcció General d’Innovació de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica aporta 175.000 euros al programa, un 40 per cent més que en l’edició anterior 

Un total de 38 petites i mitjanes empreses de les Illes Balears han sol·licitat de participar a l’Espai Accelera per impulsar fins a 43 projectes d’R+D empresarial amb la col·laboració científica de la Universitat de les Illes Balears en el marc del programa Innova UIB-Pimes de suport a la innovació i la transferència del coneixement.

D’aquestes empreses, 7 són de Menorca, 5 d’Eivissa i les 26 restants són de Mallorca. Per sectors, dels 38 projectes que s’han presentat a l’Espai Accelera 12 estan relacionats amb l’agroalimentació, 7 amb les tecnologies de la informació i la comunicació, 5 amb la salut, 4 amb l’enginyeria, 4 amb la nàutica, 3 amb la química, 2 amb el disseny i la moda i 1 amb la fusteria.

Accelera: l’Espai d’Innova UIB-Pimes per donar suport a l’R+D de les pimes

Innova UIB-Pimes és el programa de suport a la innovació i la transferència del coneixement impulsat per la Universitat de les Illes Balears en col·laboració amb la Direcció General d’Innovació de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa MP (FUEIB). Aquest programa té com a objectiu general accelerar el paper de la UIB com a motor en la transició cap a l’economia del coneixement i convertir-la en nucli de l’ecosistema d’innovació.

Una de les eines del programa Innova UIB-Pimes és l’Espai Accelera, que s’adreça a les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears per impulsar projectes d’R+D empresarial mitjançant la col·laboració amb la UIB. A través de l’Espai Accelera, les pimes amb projectes que impliquin productes, serveis o models de negoci innovadors reben consultoria científica experta o activitats d’R+D per part del personal investigador de la UIB.

Projectes empresarials a la recerca de col·laboradors científics

Els 43 projectes presentats participaran en sessions de treball en xarxa amb personal investigador de la UIB amb l'objectiu de trobar experts que tenen els coneixements i la disponibilitat per col·laborar en el seu projecte. Una vegada identificat l'equip investigador que podria dur a terme la proposta, serà aquest qui haurà de presentar la proposta de col·laboració amb les tasques, la durada i el pressupost corresponent.

Una comissió avaluadora valorarà les propostes presentades per part de les pimes i les propostes de col·laboració per part de l'equip investigador i decidirà quins seran els projectes que podran gaudir de consultoria científica experta o finançament per dur a terme activitats d'R+D per part d'investigadors de la UIB.

Un 40 per cent més de pressupost

En l’edició de 2023, l'Espai Accelera disposa d’un pressupost de 175.000 euros, la qual cosa representa un 40 per cent més que en l'edició anterior. Aquest finançament l’aporta la Direcció General d’Innovació de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears.

En la primera edició, 8 empreses varen rebre consultoria científica experta per valor d'aproximadament 16.000 euros i 5 es varen beneficiar d'activitats d’R+D en el marc dels seus projectes, amb un finançament d’uns 83.000 euros, majoritàriament en els sectors d’agroalimentació i tecnologia.

Espai Valida

El programa Innova UIB-Pimes també compta amb l’Espai Valida, que es dirigeix  a la comunitat universitària amb l’objectiu d’identificar resultats de recerca que puguin donar lloc a productes, serveis o idees de negoci innovadors i donar-los suport per avançar en la seva transferència al mercat.

Les propostes es poden presentar fins al 15 de març. D'entre tots els participants se seleccionaran les propostes amb més potencial que, a partir d'aquell moment, comptaran amb un suport individualitzat per elaborar un pla de valorització i comercialització específic. Finalment, s’organitzarà una jornada de presentació de tots els projectes amb l’objectiu de donar-los a conèixer als agents socials i econòmics principals. 

Fecha de publicación: 03/03/2023