«The Poetry of science», una antologia bilingüe de l’obra poètica d’Àngel Terrón

(Contenido en el idioma por defecto)

El volum publicat pel catedràtic de Química Inorgànica de la UIB recull una selecció de la seva obra, traduïda per primera vegada a l'anglès

El doctor Àngel Terrón, catedràtic de Química Inorgànica de la Universitat de les Illes Balears, ha publicat recentment el volum The Poetry of Science, una antologia bilingüe català – anglès de la seva obra poètica.

L’obra d’Àngel Terrón que es presenta en aquest volum traduïda a l’anglès per primera vegada concilia la ciència i la poesia com dues formes complementàries d’entendre el món que ens envolta i l’univers que hi ha més enllà. L’antologia, traduïda per Rafael Peñas Cruz, inclou una selecció de la seva obra entre 1977 i 2012. L’edita Goat Star Books (Londres).

Fecha de publicación: 13/05/2022