Finalitza l'estada lingüística organitzada per l'Institut Ramon Llull amb col·laboració de la UIB

(Contenido en el idioma por defecto)

Una trentena d’estudiants de català de les universitats i centres docents de l’exterior han participat a l’estada lingüística d’estiu a les Illes Balears, organitzada per l’Institut Ramon Llull i la Universitat de les Illes Balears, que finalitza avui. La cloenda ha estat a càrrec de la doctora Rosa Calafat, coordinadora de Política Lingüística de la UIB, i la senyora Beatriu Defior, directora general de Política Lingüística del Govern.

L'Institut Ramon Llull organitza, conjuntament o amb la col·laboració d'altres institucions, estades de formació lingüística i cultural pensades per millorar la competència lingüística i els coneixements culturals dels estudiants de català de l'exterior per mitjà de cursos, conferències, visites i activitats complementàries. Cada any s’ofereixen quatre propostes formatives: el Campus universitari de la llengua catalana, l'Estada lingüística d'estiu a les Illes Balears, l'Estada lingüística d'estiu a València i l’Estada virtual als territoris de parla catalana.

Amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears, l’Institut Ramon Llull ha celebrat, del 4 al 15 de setembre, una estada lingüística a Mallorca adreçada a estudiants de català de les universitats i altres centres docents de l’exterior. Aquesta estada combina cursos de llengua i cultura catalanes amb un programa d’activitats culturals i de lleure vinculades al turisme cultural de l’illa de Mallorca: conferències sobre història i cultura de les Illes, tallers de música i de gloses, visita a les principals institucions, etc. 

Fecha de publicación: 15/09/2022