Els convents de clausura de Palma

(Contenido en el idioma por defecto)

La doctora Margarita Novo publica un llibre resultat de la tesi doctoral que defensà a UIB 

La doctora Margarita Novo, professora contractada doctora interina del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB, ha publicat recentment el llibre Els convents de clausura de Palma. Gestió del patrimoni i turisme.

Aquest treball es presenta com a resultat de les recerques dutes a terme per a la redacció de la tesi doctoral, titulada «Els convents de clausura del centre històric de Palma. Potencialitats i nous usos vinculats a la gestió del patrimoni cultural», que defensà a la UIB l’any 2016. En conjunt, i a partir d'una metodologia diagnòstica, pretén abordar la problemàtica conventual de Palma des del moment en què es produïren les primeres fundacions, en el segle XIII, i fins a l'etapa actual, en la qual els vells cenobis s'insereixen en un context de forta càrrega turística. La importància que tingué tradicionalment Palma com a ciutat convent es posa de manifest al llarg dels capítols, i també observam com aquestes institucions influïren de manera notable en la morfologia i l'urbanisme de la ciutat.

Les clausures femenines localitzades en l'espai intramurs són les protagonistes principals de l'obra, en la qual s'analitzen els detalls de la gestió en totes les etapes històriques. El vell ordre de la ciutat conventual perviu amb la seva monumental presència i valor patrimonial, atès que, malgrat les transformacions i adaptacions sofertes amb el pas del temps, els seus nuclis s'han conservat amb un bon grau d'integritat. Actualment, i per causa de la crisi del sistema conventual, s'han convertit en enclavaments tancats, aliens a la vida i dinàmiques urbanes pròximes. El diagnòstic de la gestió i el coneixement de les experiències posades en marxa en altres llocs que tracten de conjugar la vida cultual i cultural són aspectes que haurien de servir per reorientar el nou rumb d'aquestes institucions tan significatives i indeslligables de la imatge de Palma.

El volum es presenta el divendres 6 de maig, a les 19 h, a la sala d’exposicions del pati del Centre Cultural de la Misericòrdia, a Palma.

Notícies relacionades

Fecha de publicación: 06/05/2022