Escuchar

Una anàlisi per prevenir i eliminar la violència obstètrica, una altra forma de violència contra les dones

(Contenido en el idioma por defecto)

La tesi doctoral de Rosa Llobera analitza l’atenció obstètrica a les Illes Balears i valora les dades sobre l’acompliment dels estàndards recomanats, l’opinió professional i la perspectiva de les dones que han patit violència obstètrica 

Les darreres dècades, els moviments a favor de l’atenció obstètrica respectuosa han propiciat que organismes internacionals i estatals reconeguin el problema i es duguin a terme canvis legislatius, s’elaborin recomanacions, guies, protocols, així com altres iniciatives per garantir els drets de les dones, afavorir la humanització de l’atenció als processos reproductius i, concretament els darreres anys, per a la visualització i eliminació de la violència obstètrica (VO). Mitjançant tres estudis, la tesi doctoral de Rosa Llobera Cifre, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza l’atenció obstètrica oferta en el nostre entorn.

El primer estudi permet conèixer el grau d’acompliment de les recomanacions que planteja l’Estratègia d’atenció al part normal (Ministeri de Sanitat, 2007) als centres hospitalaris públics de les Illes Balears, detectant que la taxa de cesària, parts instrumentats, episiotomies o ús d’epidural, presentaven diferències importants entre centres. Així com l’existència de marge de millora i mancances referents als continguts i actualització d’alguns protocols.

Pel que fa al segon estudi, recull l'opinió de les comares d'atenció primària i hospital del sistema sanitari públic de les Balears, sobre l'atenció obstètrica en referència al tracte ofert, adequació de la pràctica clínica, i respecte als drets d'autonomia, informació i intimitat de les dones ateses. S’hi destaca una elevada taxa de participació (80%) i el reconeixement d'una atenció obstètrica molts sovint sobremedicalitzada, de vegades deshumanitzada i poc respectuosa amb els drets de les dones ateses.

Per últim, per explorar en profunditat les percepcions, opinions i experiències de les dones que han patit VO, posant esment en les dimensions pròpies que la defineixen, es va fer un estudi qualitatiu amb enfocament fenomenològic, que emfatitza l'experiència individual i la descripció dels significats de les vivències de l'atenció rebuda. Donar veu a les dones que han patit VO ens permet analitzar les dimensions que la conformen i veure quines destaquen en els seus relats, i l’efecte que té en les seves vides, així com conèixer les implicacions de la pràctica clínica i l’acompanyament durant els processos reproductius, a més de visualitzar i contextualitzar la VO en un marc de gènere.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Atenció respectuosa a la dona en el procés reproductiu. Prevenció i detecció de la violència obstètrica
  • Autor: Rosa Llobera Cifre
  • Programa de doctorat: Estudis Interdisciplinaris de Gènere
  • Directora: Victòria A. Ferrer Pérez

Fecha de publicación: 10/12/2019