Escuchar

Un estudi dirigit des de la UIB adverteix dels problemes de salut de les treballadores immigrants llatines que tenen cura de persones majors dependents

(Contenido en el idioma por defecto)

La recerca, d'abast nacional i encapçalada pel Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB, relaciona aquest fet amb la precarietat laboral i l'aïllament social que pateixen aquestes treballadores

El col·lectiu de treballadores d'Amèrica Llatina que tenen cura de persones dependents és cada vegada més nombrós, i la seva tasca és essencial per a moltes famílies i per al manteniment de la salut de les nostres poblacions . No obstant això, es tracta d'un col·lectiu molt poc re conegut des del punt de vista sanitari i social . Aquesta qüestió és ara abordada per primera vegada a Espanya gràcies a un estudi d'àmbit nacional encapçalat pel doctor Andreu Bover, director del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.

Sota el títol «Trabajadoras latinoamericanas inmigrantes como cuidadoras: Globalización, promoción y acceso a la salud», l'equip d'investigadors explora la situació d'aquest col·lectiu en quatre contextos sociolingüístics ben diferents: les Illes Balears i Catalunya, el País Basc, Madrid i les Illes Canàries. L'estudi té una durada de tres anys (2005-2008) i ha estat finançat pel Fons d'Investigació Sanitària del Ministeri de Sanitat i Consum i també per la mateixa UIB. 

Segons el doctor Bover, «la recerca ha palesat que els problemes de salut emocional estan molt estesos entre aquestes dones. L'arribada a Espanya suposa per a aquestes dones un impacte afectiu molt fort, de manera que el seu estat d'ànim canvia radicalment: senten profunda tristesa i se senten aïllades socialment».

Aquest reportatge ha estat finançat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 14/03/2008