Escuchar

Un estudi de la UIB avisa que els universitaris reprodueixen les mateixes creences sobre violència de gènere que la població general

(Contenido en el idioma por defecto)

Un estudi de la Universitat de les Illes Balears sobre formació en violència de gènere en universitaris conclou que tenen els mateixos mites i creences que la resta de la població i reivindica programes de formació específics en aquests centres d'estudi. L'equip d'investigadores del Grup de Recerca en Estudis de Gènere de la UIB que s'ha encarregat d'aquest estudi està format per les doctores Victòria Ferrer, Esperança Bosch i Capilla Navarro, professores del Departament de Psicologia de la UIB. L'estudi “La violencia de género en la formación universitaria: análisis de factores predictores” ha estat publicat al número de la revista Anales de Psicología de maig de 2011.

La recerca forma part d'un estudi que es va realitzar sobre la formació de l'alumnat universitari en violència de gènere. Hi varen participar 1395 estudiants de la UIB (33,7% homes i 64,4% dones -l'1,9% restant no ho ha indicat-). L'edat mitjana va ser de 23 anys.

Aquest estudi ha permès observar que els universitaris tenen les mateixes creences que la població general sobre aquest problema social. La recerca ha analitzat els factors predictius que diferencien l'alumnat universitari que ha cursat assignatures amb continguts de violència de gènere d'aquell que no n'ha cursat. Entre les variables predictives sobre l'interès en aquest camp hi ha l'educació prèvia, la percepció de la freqüència i les causes del problema, les creences al seu voltant i els factors sociodemogràfics. A més, hi ha diferències segons el gènere.

El perfil de l'alumnat que ha participat en l'enquesta era de nivell econòmic mitjà, amb dedicació exclusiva a l'estudi. La majoria havien rebut a casa una educació de gènere igualitària pel que fa a llibertat d'horaris i a continuar amb els estudis, però en la qual, les tasques de la llar requeien en major mesura sobre les dones.

Del total d'enquestats, només un 28% havia cursat assignatures amb continguts relatius a violència de gènere. D'aquests, un 81,3% eren dones i un 18,7% homes (l'1,8% restant no ho ha indicat).

Malaltia mental, considerada causa principal del maltractament

Respecte a la freqüència i les causes de la violència de gènere, la majoria de l'alumnat considera que aquest problema és, en general, bastant o molt freqüent a Espanya, particularment els abusos psicològics, les restriccions de llibertat, les amenaces i els abusos físics -i una mica menys els abusos sexuals


La majoria de l'alumnat considera bastant o molt responsable d'aquesta violència l'abús d'alcohol o de drogues, la malaltia mental, els antecedents de maltractament, la consideració social de les dones, el repartiment del poder entre dones i homes, el baix nivell cultural o l'atur.

Així mateix, els alumnes universitaris consideren que les lleis per castigar aquesta violència i la protecció i l'ajuda que reben les dones que la pateixen són insuficients.

Finalment, pel que fa a activitats de l'alumnat en relació amb la violència de gènere, la majoria no havia assistit a formació prèvia, ni realitzat activitats de voluntariat, ni manejat literatura especialitzada relacionada amb violència contra les dones, però sí que havia seguit les notícies sobre el tema.

Segons les investigadores, aquests resultats serveixen per argumentar la necessitat d'incorporar formació sobre aquesta qüestió en els nous plans d'estudis que s'elaborin a les universitats. De fet, en la legislació vigent ja es demana que s'inclogui.


Referència bibliogràfica

Victòria A. Ferrer Pérez, Esperança Bosch Fiol i Capilla Navarro Guzmán. “La violencia de género en la formación universitaria: análisis de factores predictores”. Anales de Psicología, 27 (2): 435-446, maig de 2011.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 29/06/2011