Escuchar

Un equip d'estudiants de Dret Mercantil de la UIB guanya el premi al millor escrit de contestació a la demanda en el concurs jurídic internacional MOOT Madrid

(Contenido en el idioma por defecto)

La Rectora i el vicerector d’Estudiants i Campus de la UIB els feliciten

L'equip de la Universitat de les Illes Balears format pels alumnes Gregorio García-Villaraco, Walter Daniel Bruno, Andrea Födisch i Eva La Toure, dirigits pel professor de Dret Mercantil Anselmo Martínez, han guanyat el premi al millor escrit de contestació a la demanda en el concurs jurídic internacional MOOT Madrid, i han quedat en tercer lloc en la fase oral, amb la segona millor puntuació en la fase regular, després dels equips de la Universitat de Versalles i la Universitat Carlos III de Madrid.

Els alumnes rebran dues beques de pràctiques als despatxos Pérez Llorca i Cuatrecasas i dues beques d'estudi de postgrau a l’Instituto Superior de Derecho y Economía i a la Universitat Carlos III.

El MOOT Madrid és un concurs organitzat per la Universitat Carlos III de Madrid, la Comissió de les Nacions Unides de Dret Mercantil Internacional i Universia, que pretén promoure la difusió i l'estudi del Dret del comerç internacional. El concurs consisteix en la resolució d'un cas proposat amb els elements que calen per anar a un arbitratge. En una primera fase, cada equip ha de redactar la demanda i també la contestació a la demanda. A la fase oral, dos alumnes de l'equip s'enfronten a altres dos d'una altra universitat en un judici simulat que reuneix les característiques pròpies d'un arbitratge internacional real. Per eliminacions, guanya l’equip millor.

A la competició hi poden participar estudiants de facultats de Dret de tot el món i alumnes d'instituts i escoles de postgrau. En aquesta edició s'han enfrontat equips de la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Carlos III, la Universitat Autònoma de Madrid, la Universitat de La Rioja, l'Institut Superior de Dret i Economia d'Espanya, la Universitat de Versalles, la Universitat de Miami, la Universitat de La Sabana i l’Escola Superior d'Economia i Negocis.

La direcció del concurs recau en els professors Rafael Illescas Ortiz, president de la UNCITRAL, i Pilar Perales Viscasillas, amb la coordinació del professor David Ramos. La competició rep el suport dels sectors interessats en l'arbitratge: PromoMadrid Desarrollo Internacional de Madrid, la Universitat de La Rioja, el Centro de Estudios Garrigues, les principals firmes d'advocats de presència internacional en matèria d'arbitratge -Garrigues, Uría y Menéndez, Cuatrecasas-Gonçalves Pereira, Pérez-Llorca, B. Cremades y Asociados- les corts d'arbitratge més rellevants del país – Corte de Arbitraje de Madrid per mitjà de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Madrid, i la Cort Civil i Mercantil d'Arbitratge (CIM). També hi ha col·laborat «Sa Nostra», Caixa de Balears, amb el pagament de la matrícula del concurs, i la Cambra de Comerç de Mallorca, per al finançament de part del viatge de l'equip de la UIB a Madrid.

La base de la competició consisteix en un cas pràctic sobre temes relatius al Dret del comerç internacional i a l'arbitratge internacional. El cas ha estat elaborat per un grup d'experts en Dret mercantil internacional i arbitratge: els professors Pilar Perales Viscasillas i David Ramos Muñoz, i els advocats especialistes en arbitratge internacional David Cairns i Alicia Martín Blanco, del despatx B. Cremades y Asociados. La valoració dels equips la duen a terme professionals nacionals i internacionals. Varen formar part de l’equip arbitral el senyor Cliff Hendell, soci del despatx Araoz y Rueda, el senyor Jernej Sekolec, Secretari de la CNUDMI (2001-2008), i el senyor Juan Fernández Armesto, catedràtic de Dret Mercantil en la Universitat Pontifícia de Comillas-ICADE.

Lliurament dels premis

A l’acte de lliurament dels premis, el senyor Miguel Temboury, president de la Corte de Arbitraje de Madrid, va lliurar el premi a l'equip del millor escrit de demanda, que va recaure en la Universitat Autònoma de Madrid.

El senyor Manuel Bermejo, degà de la Universitat Carlos III de Madrid, va lliurar el premi al millor escrit de contestació a la demanda als membres de l'equip de la Universitat de les Illes Balears.

El premi de millor orador el va obtenir l'equip de la Universitat de Miami, lliurat pel senyor Jernej Sekolec, de Nacions Unides.

Finalment, el premi al millor equip en la fase oral va ser per a la Universitat de Versalles, lliurat pel senyor Jesús Sáinz, president de PromoMadrid.

La Rectora Montserrat Casas i el vicerector d’Estudiants de la UIB han felicitat l’equip guanyador del MOOT Madrid.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 09/07/2009