Escuchar

Tres-cents anys després de la invasió anglesa, els documents revelen els abusos i les violacions a què va ser sotmesa la població menorquina

(Contenido en el idioma por defecto)

Un grup d'historiadors de la UIB , encapçalats pel professor Josep Juan Vidal, ha realitzat un estudi de la “sociologia del poder” al Regne de Mallorca durant l'època moderna i s'ha deturat especialment en el primer territori que perdé els seus privilegis i les seves institucions per recuperar-los de facto durant tot el segle XVIII

Els objectius del grup d'historiadors encapçalat pel doctor Josep Juan Vidal han consistit a realitzar un estudi de la “sociologia del poder” al Regne de Mallorca en l'època moderna. En altres paraules, han posat nom, llinatges i interessos a aquells que o bé per part de l'Administració Reial o bé per part de l'Administració del Regne, tingueren poder i exerciren influència. Molt especialment, però, la recerca s'ha deturat també a esbrinar les relacions entre ambdues administracions i a documentar quan la primera no dubtà a transgredir els privilegis del Regne en benefici del rei. Així, la recerca palesa que si a partir del Decret de Nova Planta, les institucions del Regne de Mallorca –i d'altres d'arreu de la corona espanyola– foren substituïdes per les de Castella, durant la dinastia dels Àustries les institucions i els privilegis foren “desnaturalitzats” sempre que fou necessari. La Guerra de Successió entre Felip d'Anjou i l'arxiduc Carles marca els límits d'una recerca que finalment s'ha centrat en la divisió del Regne provocada pel conflicte i a esbrinar el que realment succeí entorn de la conquesta anglesa de Menorca, un episodi que la historiografia ha tractat amb una excessiva dolcesa i indulgència.

Aquest reportatge ha estat finançat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Fecha de publicación: 12/06/2008