Escuchar

Quin és el perfil del professional de la infermeria a Espanya?

(Contenido en el idioma por defecto)

La tesi doctoral de Margalida Miró Bonet palesa l'herència dels darrers vint anys del Franquisme en la posició actual de la infermeria

CanalUIB

Els infermers són persones amables, sacrificades, sensibles. En altres paraules, el seu vessant humanista els diferenciaria d'altres professionals del sistema de salut, com és ara els metges, amb un perfil més tècnic. Així ho demostra la tesi doctoral de Margalida Miró Bonet, defensada el passat dia 12 de desembre de 2008 a la UIB. A més, la professió d'infermer es veu com un saber menor i complementari del metge, ubicat en un espai de subordinació respecte d'aquest.

Els infermers a Espanya són considerats com a professionals sense especialització, generalistes. I, per si tot això no bastàs, no tenen veu com a col·lectiu, en bona mesura atesa la seva tasca gregària i anònima, que gairebé mai no és comunicada a la societat, és a dir, tampoc no és valorada.

Però, com s'ha arribat a confegir un perfil d'aquestes característiques? La recerca de la doctora Margalida Miró ha consistit a analitzar l'evolució i l'estat actual de la identitat de la professió. Des de perspectives teòriques postestructuralistes i postfeministes, la doctora Miró Bonet ha analitzat els discursos i les relacions de poder emergits a Espanya a mitjan el segle XX i la seva implicació en la posició actual de la infermeria i dels professionals d'aquesta. La tesi ha palesat que els vint anys transcorreguts entre 1956 i 1976, els darrers anys del Franquisme i els primers de la Transició, atesos els canvis socials, polítics, econòmics i professionals en l'àmbit de la infermeria durant aquest període, foren determinants en el procés de professionalització de la infermeria espanyola, com també ho foren els relatius a la política sanitària i educativa i respecte a la situació de la dona.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 27/01/2009