Escuchar

Quaranta-dos especialistes aborden l'estudi de la cognició des de diversos camps en un volum coordinat pel doctor Antoni Gomila

(Contenido en el idioma por defecto)

Handbook of Cognitive Science. An Embodied Approach, ha estat editat per Elsevier

Handbook of Cognitive Science. An Embodied Approach és el títol d'un volum coordinat pel doctor Antoni Gomila, professor de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears, i el doctor Francisco Calvo, professor de la Universitat de Múrcia. El llibre ha estat editat per l'editorial Elsevier i suposa una mostra representativa dels principals plantejaments alternatius, com és ara la hipòtesi dinàmica, al paradigma acadèmic dominant, el cognitivisme (la idea que la cognició consisteix a seguir regles). El corrent dinamicista explica el procés cognitiu com una conseqüència de la interacció continuada entre el cervell, el cos i l'entorn.

El llibre reuneix les aportacions de fins a 42 especialistes que aborden l'estudi de la cognició des de diversos camps i que participaren en un workshop organitzat pel mateix doctor Gomila a Mallorca. Els investigadors treballen en universitats i institucions de recerca dels Estats Units, Regne Unit, Espanya, Alemanya, Suïssa, França, Suècia i Holanda.

Tal com s'ha esmentat, el denominador comú de tots els treballs és que no consideren la cognició com el desplegament d'un pla previ simbòlicament especificat, sinó com un procés d'interiorització dels processos d'ajust cos/medi, gràcies al cervell.

El volum representa, doncs, un pas per a una nova teoria de la cognició, i aplega per primer cop les aportacions d'especialistes d'arreu del món.


Fitxa tècnica

Handbook of Cognitive Science. An Embodied Approach
Francisco Calvo i Antoni Gomila (eds.).
Elsevier, 2008.
498 pàgines.

Fecha de publicación: 12/09/2008