Escuchar

Presentació del "Lèxic bàsic de cinema: català-castellà-francès-anglès" i de "Terminologies Universitàries", elaborats pel Gabinet de Terminologia de la UIB

(Contenido en el idioma por defecto)

Dia: dilluns, 24 de maig de 2010
Hora: 19.30 h
Lloc: Centre de Cultura Sa Nostra,
c/ de la Concepció, 12, Palma

El Gabinet de Terminologia del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears presenta el llibre Lèxic bàsic de cinema: català-castellà-francès-anglès i la sèrie de fulls desplegables Terminologies Universitàries. La presentació de les obres serà a càrrec de la senyora Margalida Tous, directora general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears; el senyor Martí Martorell, especialista en cinema; la senyora Maria Magdalena Ramon, coordinadora del Gabinet de Terminologia de la UIB; el doctor Ramon Bassa, director del Servei Lingüístic de la UIB; i el doctor Nicolau Dols, vicerector de Projecció Cultural de la UIB.

El Lèxic bàsic de cinema: català-castellà-francès-anglès és el número cinc de la sèrie Lèxics Bàsics del Gabinet de Terminologia. Aquesta volum conté 567 termes en català amb les equivalències en castellà, francès i anglès. L'han elaborat els terminòlegs del Gabinet de Terminologia Jaume Mas, Cristina Robles i M. Magdalena Ramon, i l'ha revisat l'especialista en cinema Martí Martorell. Així mateix han participat en la recerca multilingüe alumnes dels estudis de Filologia Anglesa i de Filologia Hispànica.

La sèrie de fulls desplegables Terminologies Universitàries conté la terminologia bàsica d'assignatures que s'imparteixen a la UIB i s'elaboren juntament amb els professors de les assignatures treballades. Contenen entre 50 i 200 termes en català, castellà i anglès. Fins ara, s'han publicat quinze fulls desplegables d'assignatures dels estudis de Biologia i de Bioquímica (Bioquímica, Citologia, Histologia Animal, Histologia Vegetal, Ecologia I i II i Tècniques Instrumentals en Bioquímica i Biologia), dels estudis de Geografia (Sistemes d'Informació Geogràfica), dels estudis d'Infermeria (Infermeria Comunitària I i II i Promoció de la Salut), dels estudis de Matemàtiques i Informàtica (Estadística) i dels estudis de Mestre (Aprenentatge i Llenguatge en l'Educació Infantil I i II).

Documentos relacionados

Fecha del evento: 24/05/2010

Fecha de publicación: 21/05/2010