Escuchar

Presentació de l'Anuari de l'envelliment 2009 Càtedra d'Atenció a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal

(Contenido en el idioma por defecto)

Roda informativa
Dia: dijous, 12 de novembre de 2009
Hora: 11 h
Lloc: Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració,
plaça de la Drassana, 4, Palma 

A càrrec de la senyora Fina Santiago, consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern balear, i de la doctora Carme Orte, directora de la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal.

Presentació pública
Dia: dijous, 12 de novembre de 2009
Hora: 19 h
Lloc: CaixaFòrum, Palma

A càrrec de la senyora Fina Santiago, consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern balear, la doctora Carme Orte, directora de la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal, i de la doctora Montserrat Casas, rectora de la Universitat de les Illes Balears.

La doctora Carme Triadó, catedràtica de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de la Universitat de Barcelona, farà la ponència de presentació, amb el títol Envellir en positiu: activitats generatives.


L'Anuari de l'envelliment. Illes Balears 2009 és el segon que es publica, emmarcat en els objectius de la Càtedra d'Atenció a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal, i és resultat d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i la Universitat de les Illes Balears.

Inclou onze treballs realitzats per diferents autors que analitzen aspectes diversos de la realitat de la gent gran a les Illes Balears i el perfil demogràfic d’aquest sector de població; fan una comparativa autonòmica, nacional i europea; una anàlisi de l’atenció sociosanitària a Mallorca; estudien l’envelliment des de la perspectiva sanitària (patologies cardiovasculars, Alzheimer, flexibilitat cognitiva…); i la qualitat de vida a la gent gran, entre d’altres qüestions.

Documentos relacionados

Fecha del evento: 12/11/2009

Fecha de publicación: 11/11/2009