Escuchar

Metodologia holística basada en liposomes per predir els efectes de l'exposició humana a contaminants emergents

(Contenido en el idioma por defecto)

Un equip d’investigadors del Departament de Química de la UIB proposa l'ús d’aquestes nanopartícules sintètiques per anticipar l’impacte de substàncies nocives en termes de bioacumulació i biodisponibilitat dins l’organisme sense haver de recórrer a tests in vivo

Els contaminants emergents són composts químics que arriben al medi ambient amb l’activitat antròpica i que tenen impacte sobre l’entorn, però que encara no han estat regulats per les autoritats.

Per estudiar els efectes d’algunes d’aquestes substàncies contaminants emergents sense haver de recórrer a tests in vivo amb éssers vius, un equip d’investigadors del Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears ha utilitzat liposomes, unes vesícules lipídiques sintètiques de mida nanomètrica que permeten introduir molècules en les cèl·lules mitjançant la fusió amb la membrana cel·lular.

Aquest estudi, publicat recentment a la revista Science of the Total Environment, pretén omplir el buit que existeix en el desenvolupament d’assaigs de biodisponibilitat ambiental in vitro, sense haver de recórrer a models animals, tal com reclamen els organismes reguladors de la Unió Europea. En el treball, els investigadors de tres grups de recerca del Departament de Química de la UIB de les àrees de Química Física, Química Orgànica i Química Analítica, REACMOL, SUPRAMOL i FI-TRACE, proposen per primera vegada mètodes experimentals i teòrics complementaris per elucidar les interaccions de contaminants emergents com el diclofenac, el triclosan o el bisfenol A, amb la bicapa lipídica (membrana) de cèl·lules eucariotes simulades amb la utilització de liposomes.

Per les seves característiques, els liposomes s’utilitzen com a transportadors de substàncies, com ara medicaments o cosmètics, a l'interior de l'organisme. Així mateix, els liposomes també es poden utilitzar com a bioindicadors dels efectes de les substàncies contaminants sobre els éssers vius, tal com ja havien demostrat els investigadors de la UIB en estudis anteriors.

Els resultats assolits pels investigadors de la UIB reforcen la idea que es necessita un enfocament multidimensional per abordar la complexitat de les bicapes lipídiques que imiten les membranes cel·lulars eucariotes i explorar els efectes que els contaminants emergents tenen sobre les membranes i la manera com es distribueixen a través d’aquestes. 

La feina dels investigadors de la UIB no acaba aquí. De fet, actualment ja treballen en nous estudis que combinen els assaigs de biodisponibilitat i bioacumulació basats en liposomes amb proves d’extracció de base fisiològica de contaminants orgànics en sòlids ambientals. L’objectiu és estudiar l’absorció d’espècies bioaccessibles en els fluids corporals, com ara el tracte gastrointestinal, a través de bicapes lipídiques.

Referència bibliogràfica

Oliver, M., Adrover, M., Frontera, A., Ortega-Castro, J., i Miró, M. (2020). «In-vitro prediction of the membranotropic action of emerging organic contaminants using a liposome-based multidisciplinary approach». Science of the Total Environment, 738, 140096. doi: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140096>.

Notícies relacionades

Fecha de publicación: 06/07/2020