Escuchar

Menys obesos i més sobrepès del que ens pensam

(Contenido en el idioma por defecto)

Un estudi del grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu de la UIB palesa que les taxes d'obesitat infantil i juvenil a les Illes Balears no són tan preocupants com transmeten els mitjans. En canvi es detecta un excessiu percentatge d'adolescents que presenten menys pes del que és aconsellable per la seva alçada

Estan grassos els nostres infants i els nostres joves? La impressió generalitzada és que la nostra societat, afectada de sedentarisme i saturada d'aliments industrials, presenta cada cop més taxes d'obesitat infantil. Es tracta d'un missatge recurrent als mitjans de comunicació.

L'estudi ENKID, realitzat l'any 2002 pel Ministeri de Sanitat, va detectar taxes d'obesitat en la població infantil espanyola superiors a les que presenta la població adulta i més elevades que la mitjana del conjunt d'Europa. Des d'aleshores s'han succeït els missatges més o menys alarmants, tot i que en realitat a les Balears no es disposava de dades específiques i estadísticament vàlides del col·lectiu infantil i juvenil, ja que l'estudi ENKID abastava tot l'àmbit nacional.

El grup de Nutrició Comunitària i Estrès Oxidatiu de la UIB, integrat per fisiòlegs, bioquímics, nutricionistes i psicòlegs, entre d'altres especialitats, es va proposar constatar si aquesta opinió generalitzada era realment correcta i si les dades referides a la població infantil i juvenil de tot l'Estat, realment preocupants, eren aplicables a la població de les Balears.

Amb aquest objectiu s'enllestí el projecte “Estudi de la prevalença de l'obesitat infantil i juvenil a les Illes Balears”, que es desenvolupa des de fa tres anys amb el finançament del Fons d'Investigació Sanitària del Ministeri de Sanitat i Consum. En el projecte hi participen, a més del doctor Josep Antoni Tur, membres de diversos departaments de la UIB: Rosa Llull, Maria del Mar Bibiloni, Elisa Martínez i Daniela Juárez (Nutrició comunitària), Jordi Pich (Psicologia) i Antoni Pons, Pedro Tauler, Antoni Sureda, Miguel Ferrer i Antònia Mestre (Bioquímica), així com personal facultatiu com Isabel Llompart, Maria Riesco, de l'Hospital Universitari Son Dureta; i Emilia Fuentespina, de l'Hospital d'Inca.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 07/03/2008