Escuchar

Les particularitats de la bretxa salarial de gènere en el sector de l'hoteleria

(Contenido en el idioma por defecto)

Un estudi de la UIB investiga les desigualtats salarials entre sectors productius i analitza les causes de les diferències salarials entre homes i dones en el sector de l’hoteleria

Les diferències salarials entre homes i dones encara són una realitat a tots els sectors econòmics i a tots els països. Ara bé, no es manifesten de la mateixa manera en tots els sectors productius. Conèixer amb detall les característiques de la bretxa salarial de gènere en els diferents sectors és fonamental perquè les administracions puguin implementar les polítiques adequades per promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i reduir la discriminació de gènere.

En el cas de l’hoteleria, aquest sector es caracteritza per tenir uns salaris inferiors a la mitjana i una proporció de dones molt elevada; de fet, una de les més abundants, juntament amb el sector educatiu. Ara bé, les diferències salarials entre dones i homes són de les més baixes que es poden trobar entre els sectors productius. Així es constata en un estudi publicat recentment a la revista Journal of hospitality & tourism research pel doctor Francesc Oliver i la doctora Maria Sard, professors titulars del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears.

Feminització de les ocupacions menys remunerades

L’estudi analitza com es distribueix la bretxa salarial entre homes i dones en el conjunt del sector de l’hoteleria espanyol per desgranar-ne les particularitats. A partir de la comparació entre els salaris dels treballadors dels diferents sectors econòmics, els investigadors de la UIB constaten que el sector de l’hoteleria no queda al marge de la discriminació salarial de les dones. Ara bé, malgrat que hi ocupen sis de cada deu llocs de treball, les dones encara són una minoria en els llocs més ben pagats. En conseqüència, les categories laborals menys remunerades del sector estan feminitzades.

Segons la distribució de salaris, els treballadors que cobren menys reben remuneracions més elevades en el sector de l’hoteleria que en d’altres. En canvi, si ens fixam en els treballadors que perceben salaris més elevats, trobam que es perceben salaris més baixos fent feina en el sector de l’hoteleria que en d’altre. En ambdós casos, la diferència salarial entre homes i dones continua sent de les més baixes de tots els sectors productius, comparats una vegada controlades les característiques del treballadors, el lloc de treball i el tipus d’empresa,

A la vegada, l’estudi apunta quines de les explicacions que la literatura científica ha donat a les diferències salarials entre homes i dones tindrien validesa en el cas del sector de l’hoteleria espanyol. Així, els investigadors de la UIB assenyalen que la bretxa salarial de gènere no està justificada per característiques dels treballadors, tal com apunten les teories de capital humà. Les diferències estarien més relacionades amb l’aglomeració de les dones en aquells treballs menys remunerats i típicament feminitzats (teoria de l’expulsió ocupacional i la teoria de la devaluació del treball femení). Finalment, l’estudi també constata l’existència d’un sostre de vidre, en la mesura que a la part més elevada de la distribució de salaris és on les diferències entre homes i dones s’accentuen, sense que això estigui justificat per característiques diferenciades.

Referència bibliogràfica

Francesc Oliver i Maria Sard. Gender wage gap in Hospitality, Journal of hospitality & tourism research, 4 de març de 2020. doi: <https://doi.org/10.1177/1096348020909423>.

Fecha del evento: 27/05/2020

Fecha de publicación: 27/05/2020