Escuchar

Les Illes Balears, regió altament emprenedora

(Contenido en el idioma por defecto)

Presentació de l’informe GEM d'emprenedoria de les Illes Balears 2018 

El Rector de la UIB, el doctor Llorenç Huguet, i el vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, han presentat la segona edició de l’informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de les Illes Balears, un observatori internacional del fenomen emprenedor, que es realitza amb periodicitat anual a totes les comunitats autònomes. L’informe de l’any 2018 és el segon que es fa a les Illes Balears, gràcies a la col·laboració entre la Universitat i el Govern de les Illes Balears, a través de l’IDI, empresa dependent de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

A la presentació, que ha tingut lloc avui matí a l’edifici Son Lledó de la UIB, també hi han assistit el vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals de la UIB, Jordi Llabrés; la directora gerent de l’IDI, Mariona Luis; i Julio Batle i Joan Garau, professors titulars d’universitat de l’àrea de coneixement d’Organització d’Empreses i Màrqueting i codirectors de l’equip GEM Balears. 

Els resultats de l’informe GEM Illes Balears 2018 permeten disposar d’una diagnosi de l'activitat emprenedora a les Illes Balears i de tots els factors de l'entorn que actuen com a impulsors i com a fre d’iniciatives empresarials noves. El valor fonamental de l’informe és que permet comparar els indicadors de la comunitat autònoma amb els d’altres regions i països, i que és una eina per propiciar i accelerar la discussió i el treball conjunt dels agents de l’ecosistema emprenedor, acció prioritària per a la xarxa GEM.

Les dades de l’informe GEM 2018

Entre les conclusions principals, destaca que les Illes Balears mantenen de manera estable la seva posició històrica com a regió altament emprenedora. Les Illes Balears es perfilaren, el 2018, com una de les regions espanyoles i europees amb més bones dades d’emprenedoria. Per exemple, a les Illes es perceben oportunitats per emprendre a curt termini (6 mesos, per sobre de la mitjana nacional, un 31,45% a les Illes davant un 29,10%, la qual cosa és un factor clau de confiança.

L’informe destaca, entre altres aspectes:

  • La intenció d'emprendre en els pròxims tres anys és superior a la mitjana espanyola (7,5% enfront al 6,8%), i augmenta respecte de 2017 (6,83%).
  • A les Illes Balears, es varen abandonar menys activitats per tancar-les o traspassar-les (1,58% enfront a l’1,7% de mitjana espanyola), índex que minva respecte de 2017.
  • Augmenta el percentatge de la població que ha actuat com a inversor informal o business angel (3,5% enfront de l’1,46% el 2017), prop de la mitjana nacional (3,8%).
  • La taxa d’emprenedors amb empreses en fase inicial (naixents i noves) per necessitat se situa mot per sota de la mitjana espanyola (13% enfront del 22,5%), fet que suposa un indicador d’emprenedoria amb més propensió a l’èxit.
  • Repunt en l’emprenedoria del sector transformador (30,2% enfront del 20,3% el 2017), per sobre de la mitjana nacional, que se situa en un 19,8%.
  • Orientació internacional, marcadament superior a la mitjana espanyola (48,8% enfront del 30,7%). La dada, a més, augmenta respecte de 2017 quasi vint punts percentuals.
  • En relació amb la intraemprenedoria, les dades augmenten considerablement a les Illes (del 0,1% al 7,7%), molt per sobre de la mitjana nacional, que és d’1,5%.
  • A les Illes Balears, l’autopercepció que tenen els emprenedors dels seus coneixements i habilitats per emprendre se situen en 46,27%, dos punts per sota de la mitjana estatal, que és de 48,5%.
  • S’aprecia un descens de dos punts en la taxa d’emprenedors inicials, que se situa en un 4,6%, dos punts menys que el 6,4% de mitjana. Donat que quan es pregunta per la intenció a emprendre els pròxims tres anys, les xifres milloren per sobre de la mitjana d’Espanya, aquesta dada és vista com a conjuntural. Els autors de l’informe interpreten que la por latent a una recessió, en una economia de serveis i centrada en el turisme internacional com la balear, desanima a emprendre a curt termini. 

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 11/12/2019