Escuchar

La tesi doctoral de Gonzalo Adán radiografia l'abstencionisme electoral a les Illes Balears. Departament de Psicologia

(Contenido en el idioma por defecto)

La tesi doctoral de Gonzalo Adán, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza l'abstencionisme electoral a les Illes Balears. La recerca considera aquest fenomen en el seu doble vessant col·lectiu i individual, i en descriu les pautes estadístiques, les tendències històriques, els aspectes motivacionals i els aspectes socioestructurals. L'estudi conclou que les Illes Balears són una de les comunitats autònomes més abstencionistes d'Espanya i destaca l'escassa identificació amb les institucions pròpies, la dispersió de la població, l'economia de serveis i la fragmentació electoral com les causes de la desafecció a la comunitat autònoma. La tesi, titulada El abstencionismo electoral en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Un estudio autonómico comparado sobre las pautas históricas, motivacionales, políticas y socioestructurales, ha estat dirigida per la doctora Maria Antònia Manassero, catedràtica de Psicologia Social del Departament de Psicologia de la UIB.

Documentos relacionados

Fecha de publicación: 07/10/2011